Recent Additions

NO Item List
1

Kwon, Soon-young; Lee, Sang-heon; Lee, Dong-ha

Association for Computing Machinery, Inc, 2007-08-27

2

Lee, Hyunki; Cho, Hyungsuck; Hong, Deokhwa

ICROS, 2010-10-29

3

Ju, Yeonghwan; Kim, Sang-Dong; Lee, Jong-Hun

KIIS, 2010-12-10

4

Ju, Yeonghwan; Kim, Sang-Dong; Lee, Jong-Hun

SPIE, 2011-04-26

5

Lim, S.K.; Hong, S.H.; Hwang, S.H.; Kim, S.; Lee, D.J.; Kim, H.S.

NSTI, 2012-06-20

6

Ju, Yeonghwan; Kim, Sang-Dong; Lee, Jonghun

CISST, 2012-07-17

7

Yoo, Joonhyuk; Choi, Jaesung; Son, Byungrak; Lee, Dongha

KROS, 2012-11-28

8

Chang, Byeong-Yun; Hai, Pham Hoang; Seo, Dong-Won; Lee, Jong-Hun; Yoon, Seung Hyun

Wireless Information Networking Society, 2013-01-22

9

Gope, Prosanta; Hsu, Ruei-Hau; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016-09-01

10

Lee, Yonghwa; Choi, Jihwan P.

American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc, AIAA, 2016-10-19

11

Ra, Ho-Kyeong; Salekin, Asif; Yoon, Hee Jung; Kim, Jeremy; Nirjon, Shahriar; Stone, David J.; Kim, Sujeong; Lee, Jong-Myung; Son, Sang Hyuk; Stankovic, John A.

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016-10-26

12

Thai, Chan Dai Truyen; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016-12-05

13

Kim, Jongyeop; Choi, Jihwan P.

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016-12-07

14

Kang, Won-Seok; Son, Chang-Sik; Lee, Sangho; Choi, Rock-Hyun; Ha, Yeong-Mi

SPIE, 2017-02-23

15

Su, Peng; Park, Brian B.; Son, Sang H.

SciTePress, 2017-04-23

16

Ko, Byungjin; Choi, Saerona; Park, Byungkyu Brian; Son, S.H.

SciTePress, 2017-04-23

17

Mohammad, Alian; Darbaz, Umur; Dozsa, Gabor; Diestelhorst, Stephan; Kim, Daehoon; Kim, Nam Sung

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017-04-23

18

Lee, Hyun-Jung; Nabeya, Shunichi; Hong, Tae Eun; Harada, Ryosuke; Kim, Soo-Hyun

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017-05-17

19

Kang, Ki-Dong; Baek, Youngmi; Lee, Seonghun; Son, Sang Hyuk

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017-05-18

20

Lee, Taeyoung; Chang, Dong Eui; Eun, Yongsoon

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017-05-25

21

Lee, Chan; Oh, Sehoon

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017-05-30

22

Kwak, Jihoo; Lee, Chan; Kim, Junyoung; Kim, Shinyoon; Oh, Sehoon

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017-05-30

23

Park, Yongsu; Paine, Nicholas; Oh, Sehoon

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017

24

Yoon, Hee Jung; RA, Ho-Kyeong; Basaran, Can; Son, Sang Hyuk; Park, Taejoon; Ko, Jeonggil

Association for Computing Machinery, 2017

25

Ha, Shinwon; Jeong, Seol-Hwa; Yi, Kyungrim; Chung, Kyung Min; Hong, Caroline Jeeyeon; Kim, Seong Who; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 2017-08

26

Chang, Dong Eui; Eun, Yongsoon

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2017-09

27

Kim, Ji-wook; Seo, Daeha; Lee, Jung-uk; Southard, Kaden M.; Lim, Yongjun; Kim, Daehyun; Gartner, Zev J.; Jun, Young-wook; Cheon, Jinwoo

Nature Publishing Group, 2017-09

28

Ahmad, D.; Choi, W. J.; Seo, Y. I.; Jung, S-G; Kim, Y. C.; Salem-Sugui, S., Jr.; Park, T.; Kwon, Y. S.

IOP PUBLISHING LTD, 2017-10

29

Dai Truyen Thai, Chan; Lee, Jemin; Ryu, Jong Yeol; Quek, Tony Q.S.

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017-05-22

30

Allakhverdiev, Suleyman I.; Ramakrishna, Seeram

Green Wave Publishing of Canada, 2015

31

An, Kisam; Lee, Bo Hee; Hwang, Byunghoon

American Scientific Publishers, 2016

32

Kim, Doyun; Chung, Sena; Lee, Seung-Hyun; Choi, Se-Young; Kim, Soung-Min; Koo, JaeHyung; Lee, Jong-Ho; Jahng, Jeong Won

Blackwell Publishing Inc., 2017

33

Kim, Bohee; Jeong, Donghyun; Cho, Jaeheung

Royal Society of Chemistry, 2017

34

Yoo, Taehyun; Aziz, Md. Abdul; Oh, Kwangjin; Shanmugam, Sangaraju

Elsevier B.V., 2017

35

Chae, M.S.; Hyoung, J.; Jang, M.; Lee, H.; Hong, S.-T.

Elsevier B.V., 2017

36

Min, Tae Hong; Choi, Hyuoung Jin; Kim, Nam-Hui; Park, Kwonjin; You, Chun-Yeol

Elsevier B.V., 2017

37

Lee, Shinyoung; Jeong, Hyobin; Lee, Sichul; Lee, Jinwon; Kim, Sun-Ji; Park, Ji-Won; Woo, Hye Ryun; Lim, Pyung Ok; An, Gynheung; Nam, Hong Gil; Hwang, Daehee

Nature Publishing Group, 2017

38

Bhattarai, K.R.; Lee, S.-W.; Kim, S.H.; Kim, H.-R.; Chae, H.-J.

Dove Medical Press Ltd., 2017

39

Jeong, Yong Chan; Song, Sang Yong; Kim, Hyo Won; Shin, Hyung-Joon; Kang, Joongoo; Seo, Jungpil

American Chemical Society, 2017

40

Lee, Seongpung; Lee, Hyunki; Choi, Hyunseok; Jeon, Sangseo; Hong, Jaesung

Cogent OA, 2017

41

Hou, Yingkun; Park, Sang Hyun; Wang, Qian; Zhang, Jun; Zong, Xiaopeng; Lin, Weili; Shen, Dinggang

Nature Publishing Group, 2017

42

Hong, Bong-Ki; You, Sungyong; Yoo, Seung-Ah; Park, Dohyun; Hwang, Daehee; Cho, Chul-Soo; Kim, Wan-Uk

Nature Publishing Group, 2017

43

Kim, Dongwon; Jin, Maolin; Chang, Pyung Hun

John Wiley and Sons Ltd, 2017

44

Yun, JinHyo Joseph; Jeong, EuiSeob; Lee, ChangHwan; Park, JinSeu; Zhao, Xiaofei

MDPI AG, 2017

45

Kim, Minseok M.; Siddiqi, Muhammad Zubair; Im, Wan-Taek

Springer New York LLC, 2017

46

Na, Sung Dae; Lee, Gihyoun; Wei, Qun; Seong, Ki Woong; Cho, Jin Ho; Kim, Myoung Nam

IOS PRESS, 2017

47

Bae, Jinhee; Choi, Jae Sun; Hwang, Sunhyun; Yun, Won Seok; Song, Dahae; Lee, JaeDong; Jeone, Nak Cheon

American Chemical Society, 2017-07

48

Kim, Kyeongkyu; Boo, Kyungjin; Yu, Young Suk; Oh, Se Kyu; Kim, Hyunkyung; Jeon, Yoon; Bhin, Jinhyuk; Hwang, Daehee; Kim, Keun Il; Lee, Jun-Su; Im, Seung-Soon; Yoon, Seul Gi; Kim, Il Yong; Seong, Je Kyung; Lee, Ho; Fang, Sungsoon; Baek, Sung Hee

Nature Publishing Group, 2017-07

49

Lee, Hwa-Young; Kim, Seung-Wook; Lee, Geum-Hwa; Choi, Min-Kyung; Chung, Han-Wool; Lee, Yong-Chul; Kim, Hyung-Ryong; Kwon, Ho Jeong; Chae, Han-Jung

Nature Publishing Group, 2017-07

50

Aziz, Md. Abdul; Shanmugam, Sangaraju

Royal Society of Chemistry, 2017-08

BROWSE