1. Journal Articles 12

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2010

구재형

Laboratory Animal Research, 26(2), 145-151

7
2012

Kang, NaNa; Koo, JaeHyung

BMB Reports, 45(11), 612-622

8
2014

Lee, NaHye; Jung, Young Su; Lee, Ha Young; Kang, NaNa; Park, Yoo Jung; Hwang, Jae Sam; Bahk, Young Yil; Koo, JaeHyung; Bae, Yoe-Sik

BMB Reports, 47(11), 649-654

9
2015

Kim, Sung-Hee; Yoon, Yeo Cho; Lee, Ae Sin; Kang, NaNa; Koo, JaeHyung; Rhyu, Mee-Ra; Park, Jae-Ho

Biochemical and Biophysical Research Communications, 460(2), 404-408

20
2016

Kang, Nana; Koo, JaeHyung; Wang, Sen; Hur, Sun Jin; Bahk, Young Yil

BMB Reports, 49(6), 319-324

9
2016

Koo, JaeHyung; Sen Wang; Kang, Nana; Hur, Sun Jin; Bahk, Young Yil

BMB Reports, 49(7), 370-375

8
2017

Park, Bernie Byunghoon; Lee, NaHye; Kim, YunHye; Jae, YoonGyu; Choi, Seunghyun; Kang, NaNa; Hong, Yu Ri; Ok, Kiwon; Cho, Jeonghee; Jeon, Young Ho; Lee, Eun Hee; Byun, Youngjoo; Koo, JaeHyung

Chemmedchem, 12(7), 477-482

9
2016

Kim, H[Kim, Hyerin]; Kang, N[Kang, NaNa]; An, K[An, KyuHyeon]; Koo, J[Koo, JaeHyung]; Kim, MS[Kim, Min-Soo]

Nucleic Acids Research, 44(W1), W259-W266

72
2017

Kim, Hyerin; Kang, NaNa; An, KyuHyeon; Kim, Doyun; Koo, JaeHyung; Kim, Min-Soo

Nucleic Acids Research, 45(D1), D475-D481

64
2017

Kim, Jin Young; Kim, Doyun; Park, Kyungpyo; Lee, Jong-Ho; Jahng, Jeong Won

Nutritional Neuroscience, 1-9

57
2017

Kim, Doyun; Chung, Sena; Lee, Seung-Hyun; Choi, Se-Young; Kim, Soung-Min; Koo, JaeHyung; Lee, Jong-Ho; Jahng, Jeong Won

Journal of Cellular and Molecular Medicine, 21(12), 3752-3760

139
2015

Kim, H[Kim, Hyerin]; Kang, N[Kang, NaNa]; Chon, KW[Chon, Kang-Wook]; Kim, S[Kim, Seonho]; Lee, N[Lee, NaHye]; Koo, J[Koo, JaeHyung]; Kim, MS[Kim, Min-Soo]

Nucleic Acids Research, 43(20)

69
1

BROWSE