Current filters:
Add filters:

Results 1-10 of 38 (Search time: 0.002 seconds).

Item hits:

Issue Date Title Author(s) Journal Views
2016

이재춘

441
2016

Kim, H[Kim, Hyunmin]; Kim, Y[Kim, Yumi]; Yeom, M[Yeom, Miji]; Lim, J[Lim, Junhyun]; Nam, HG[Nam, Hong Gil]

Journal of Experimental Botany, 67(9), 2665-2673

51
2016

Rodionova, M.V.[Rodionova, Margarita V.]; Poudyal, R.S.[Poudyal, Roshan Sharma]; Tiwari, I.[Tiwari, Indira]; Voloshin, R.A.[Voloshin, Roman A.]; Zharmukhamedov, S.K.[Zharmukhamedov, Sergei K.]; Nam, H.G.[Nam, Hong Gil]; Zayadan, B.K.[Zayadan, Bolatkhan K.]; Bruce, B.D.[Bruce, Barry D.]; Hou, H.J.M.[Hou, H. J. M.]; Allakhverdiev, S.I.[Allakhverdiev, Suleyman I.]

International Journal of Hydrogen Energy

41
2016

Heo, JC[Heo, Jin-Chul]; Jung, TH[Jung, Tae-Hoon]; Lee, S[Lee, Sungjin]; Kim, HY[Kim, Hyun Young]; Choi, G[Choi, Gildon]; Jung, M[Jung, Myungeun]; Jung, D[Jung, Daeyoung]; Lee, HK[Lee, Heung Kyoung]; Lee, JO[Lee, Jung-Ok]; Park, JH[Park, Ji-Hwan]; Hwang, D[Hwang, Daehee]; Seol, HJ[Seol, Ho Jun]; Cho, H[Cho, Heeyeong]

Clinical and Experimental Metastasis, 33(5), 417-429

26
2016

Choi, JY[Choi, Jeong-Yun]; Patra, A[Patra, Amritaj]; Yeom, M[Yeom, Mina]; Lee, YS[Lee, Young-Sam]; Zhang, QQ[Zhang, Qianqian]; Egli, M[Egli, Martin]; Guengerich, FP[Guengerich, F. Peter]

Journal of Biological Chemistry, 291(40), 21063-+

90
2016

Kim, JK[Kim, Jae-Kwon]; Yeom, M[Yeom, Mina]; Hong, JK[Hong, Jin-Kyung]; Song, I[Song, Insil]; Lee, YS[Lee, Young-Sam]; Guengerich, FP[Guengerich, F. Peter]; Choi, JY[Choi, Jeong-Yun]

Chemical Research in Toxicology, 29(10), 1741-1754

78
2016

Kim, J[Kim, Jeongsik]; Woo, HR[Woo, Hye Ryun]; Nam, HG[Nam, Hong Gil]

Molecular Plant, 9(6), 813-825

77
2016

Kim, HJ[Kim, Hyo Jung]; Nam, HG[Nam, Hong Gil]; Lim, PO[Lim, Pyung Ok]

Current Opinion in Plant Biology, 33, 48-56

75
2016

Mohammed, CPD[Mohammed, Chand Parvez Danka]; Rhee, H[Rhee, Hwanseok]; Phee, BK[Phee, Bong-Kwan]; Kim, K[Kim, Kunhyung]; Kim, HJ[Kim, Hee-Jin]; Lee, H[Lee, Hyehyeon]; Park, JH[Park, Jung Hoon]; Jung, HJ[Jung, Hee Jung]; Kim, JY[Kim, Jeong Yeon]; Kim, HC[Kim, Hyoung-Chin]; Park, SK[Park, Sang Ki]; Nam, HG[Nam, Hong Gil]; Kim, K[Kim, Keetae]

Aging Cell, 15(2), 380-388

49
2016

Woo, HR[Woo, Hye Ryun]; Koo, HJ[Koo, Hee Jung]; Kim, J[Kim, Jeongsik]; Jeong, H[Jeong, Hyobin]; Yang, JO[Yang, Jin Ok]; Lee, IH[Lee, Il Hwan]; Jun, JH[Jun, Ji Hyung]; Choi, SH[Choi, Seung Hee]; Park, SJ[Park, Su Jin]; Kang, B[Kang, Byeongsoo]; Kim, YW[Kim, You Wang]; Phee, BK[Phee, Bong-Kwan]; Kim, JH[Kim, Jin Hee]; Seo, C[Seo, Chaehwa]; Park, C[Park, Charny]; Kim, SC[Kim, Sang Cheol]; Park, S[Park, Seongjin]; Lee, B[Lee, Byungwook]; Lee, S[Lee, Sanghyuk]; Hwang, D[Hwang, Daehee]; Nam, HG[Nam, Hong Gil]; Lim, PO[Lim, Pyung Ok]

Plant Physiology, 171(1), 452-467

70

Discover

BROWSE