Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 3 of 3

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2019

현유진; 진영석; 박재현; 양종렬

2019 한국전자파학회 하계종합학술대회

141
2019

현유진; 진영석; 박재현; 양종렬

2019 한국자동차공학회 추계학술대회

209
2020

현유진; 진영석; 박재현; 양종렬

2020 한국자동차공학회 춘계학술대회

159
1

BROWSE