Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 8 of 8

Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-11

Woo, Seung-Hwa Mo, Yun Jeong Lee, Yun-Il Park, Ji Hwan Hwang, Daehee Park, Tae Jun Kang, Hee Young Park, Sang Chul Lee, Young-Sam

Journal of Investigative Dermatology, v.143, no.11, pp.2295 - 2310, 2023-11

33
2023-02

Jang, Wooyoung Eric Park, Ji Hwan Park, Gaeun Bang, Geul Na, Chan Hyun Kim, Jin Young Kim, Kwang-Youl Kim, Kwang Pyo Shin, Chan Young An, Joon-Yong et al

Molecular Psychiatry, v.28, no.2, pp.810 - 821, 2023-02

146
2022-07

Yang, Eun Jae Park, Ji Hwan Cho, Hyun-Ji Hwang, Jeong-A Woo, Seung Hwa Park, Chi Hyun Kim, Sung Young Park, Joon Tae Park, Sang Chul Hwang, Daehee et al

Communications Biology, v.5, no.1, 2022-07

200
2022-10

Mohammad, Hazara Begum Park, Ji Hwan Lee, Jun Hyung Vu, Minh Hung Lee, Jin-Young Jeong, Woo-Hyeon Kim, Min-Sik

Bulletin of the Korean Chemical Society, v.43, no.10, pp.1217 - 1222, 2022-10

121
2021-06

Disruption of nucleocytoplasmic trafficking as a cellular senescence driver

Park, Ji-Hwan Ryu, Sung Jin Kim, Byung Ju Cho, Hyun-Ji Park, Chi Hyun Choi, Hyo Jei Claudia Jang, Eun Jin Yang, Eun Jae Hwang, Jeong-A Woo, Seung Hwa et al

Springer Nature, 2021-06

390
2023-08

Park, Gaeun Jang, Wooyoung Eric Kim, Seoyeon Gonzales, Edson Luck Ji, Jungeun Choi, Seunghwan Kim, Yujin Park, Ji Hwan Mohammad, Hazara Begum Bang, Geul et al

Experimental & Molecular Medicine, v.55, no.8, pp.1783 - 1794, 2023-08

26
2022-06

Histone deacetylase 4 reverses cellular senescence via DDIT4 in dermal fibroblasts

Lee, Yuri Song, Min Ji Park, Ji Hwan Shin, Mi Hee Kim, Min-Kyoung Hwang, Daehee Lee, Dong Hun Chung, Jin Ho

Impact Journals LLC, 2022-06

133
2021-01

Nogo-A regulates myogenesis via interacting with Filamin-C

Park, SunYoung Park, Ji Hwan Kang, Un-Beom Choi, Seong-Kyoon Elfadi, Ahmed Ullah, H M Arif Chung, Myung-Jin Son, Ji-Yoon Yun, Hyun Ho Park, Jae-Min et al

Nature Publishing Group, 2021-01

358
1

BROWSE