Browsing by Titles

Showing results 1 to 10 of 3628

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
ACCE

Lee, Ji-Won; Yi, Chang-Hwan; Lee, In-Goo; Kim, Ji-Hwan; Yu, Hyeon-Hye; Oh, Kwang-Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Letters

273
ACCE

Yoon, Seongwon; Sim, Kyu Min; Chung, Dae Sung

Journal of Materials Chemistry C

196
ACCE

Park, SeonJu; Nguyen Xuan Nhiem; Park, Jun Hyung; Bhattarai, Kashi Raj; Chae, Han-Jung; Kim, Hyung-Ryong; Kim, Seung Hyun

Natural Product Research

143
ACCE

Alavian, Pooya; Eun, Yongsoon; Meerkov, Semyon M.; Zhang, Liang

International Journal of Production Research

165
ACCE

Kim, Junyoung; Choi, Hongsoo; Kim, Jonghyun

IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 1-1

124
ACCE

Oh, Seo-Jin; Cheng, Jia; Jang, Jin-Hyeok; Arace, Jeffrey; Jeong, Minseok; Shin, Chang-Hoon; Park, Jeongrak; Jin, Junghee; Greengard, Paul; Oh, Yong-Seok

Molecular Psychiatry

151
ACCE

Yu, Jaesok; Yoon, Heechul; Khalifa, Yousuf M.; Emelianov, Stanislav Y.

IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 1-1

29
ACCE

Kim, Hyewon; Kim, Yuwon; Myung, Woojae; Fava, Maurizio; Mischoulon, David; Lee, Unjoo; Lee, Hyosang; Na, Eun Jin; Choi, Kwan Woo; Shin, Myung-Hee; Jeon, Hong Jin

Sleep

32
ACCE

Kang, Ki Dong; Park, Gyeoung Seo; Kim, Nam Sung; Kim, Daehoon

IEEE Computer Architecture Letters

34
ACCE

Kim, Minsub; Kung, Jaeha; Lee, Sungjin

IEEE Computer Architecture Letters

36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11363

BROWSE