1. Journal Articles112

Issue Date Title Author(s) Journal View
2020-06

Park, Jinhyoung Lee, Changyang Lee, Junsu Ha, Jung-Ik Choi, Hongsoo Chang, Jin Ho

Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020-06

491
2020-09

Lee, Min Young Kim, Young Cheol Jang, Jongmoon Jung, Jae Yun Choi, Hongsoo Jang, Jeong Hun Choung, Yun-Hoon

Taylor & Francis, 2020-09

393
2020-04

Dong, Mei Wang, Xiaopu Chen, Xiang-Zhong Mushtaq, Fajer Deng, Siyu Zhu, Caihong Torlakcik, Harun Terzopoulou, Anastasia Qin, Xiao-Hua Xao, Xuanzhoing et al

John Wiley & Sons Ltd., 2020-04

650
2020-04

Lee, Seungmin Kim, Jin-young Kim, Junyoung Hoshiar, Ali Kafash Park, Jongeon Lee, Sunkey Kim, Jonghyun Pane, Salvador Nelson, Bradley J. Choi, Hongsoo

John Wiley and Sons Ltd, 2020-04

684
2020-01

Hwang, Junsun Kim, Jin-Young Choi, Hongsoo

Springer Verlag, 2020-01

568
2020-01 521
2019-12

The Design and Optimization of a Compressive-Type Vector Sensor Utilizing a PMN-28PT Piezoelectric Single-Crystal

Yeo, Hong Goo Choi, Junhee Jin, Changzhu Pyo, Seonghun Roh, Yongrae Choi, Hongsoo

MDPI AG, 2019-12

449
2019-11

Gyak, Ki-Won Jeon, S. Ha, Laura Kim, Sang Won Kim, Jin-Young Lee, K.-S. Choi, H. Kim, Dong-Pyo

Wiley-VCH Verlag, 2019-11

466
2019-10

Jong, Jongmoon Kim, Jin-young Kim, Yeong Cheol Kim, Sangwon Chou, Namsun Lee, Seungmin Choung, Yun-Hoon Kim, Sohee Brugger, Juergen Choi, Hongsoo et al

John Wiley and Sons Ltd, 2019-10

583
2019-12

Sim, Minkyung Lee, Kyung Hwa Shin, Kwonsik Shin, Jeong Hee Choi, Ji-Woong Choi, Hongsoo Moon, Cheil Kim, Hyun Sik Cho, Yuljae Cha, Seung Nam et al

Mary Ann Liebert, Inc., 2019-12

577
2019-08

Park, Jongeon Jin, Chae-won Lee, Seungmin Kim, Jin-Young Choi, Hongsoo

John Wiley and Sons Ltd, 2019-08

505
2019-06

Kim, Junyoung Choi, Hongsoo Kim, Jonghyun

Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019-06

499
2019-05

Jeon, Sungwoong Kim, Sangwon Ha, Shinwon Lee, Seungmin Kim, Eunhee Kim, So Yeun Park, Sun Hwa Jeon, Jung Ho Kim, Sung Won Moon, Cheil et al

American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2019-05

691
ACCEPT

Kim, Junyoung Choi, Hongsoo Kim, Jonghyun

Institute of Electrical and Electronics Engineers, ACCEPT

894
2019-04

Alcantara, Carlos C. J. Kim, Sangwon Lee, Sunkey Jang, Bumjin Thakolkaran, Prakash Kim, Jin-Young Choi, Hongsoo Nelson, Bradley J. Pane, Salvador

Wiley-VCH Verlag, 2019-04

692
2018-12

Improving guidewire-mediated steerability of a magnetically actuated flexible microrobot

Jeon, Sungwoong Hoshiar, Ali Kafash Kim, Sangwon Lee, Seungmin Kim, Eunhee Lee, Sunkey Kim, Kangho Lee, Jeong Hun Kim, Jin-young Choi, Hong Soo

Springer, 2018-12

473
2019-01

Kim, Ga-Yeon Peddigari, Mahesh Lim, Kyung-Won Hwang, Geon-Tae Yoon, Woon-Ha Choi, Hongsoo Lee, Jung Woo Ryu, Jungho

대한금속·재료학회, 2019-01

498
2018-12

Steering Algorithm for a Flexible Microrobot to Enhance Guidewire Control in a Coronary Angioplasty Application

Hoshiar, Ali Kafash Jeon, Sungwoong Kim, Kangho Lee, Seungmin Kim, Jin-young Choi, Hong Soo

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2018-12

502
2018-07

Monolithic nano-porous polymer in microfluidic channels for lab-chip liquid chromatography

Kim, Jin-young O'Hare, Danny

Springer | Korea Nano Technology Research Society, 2018-07

490
2019-02

Jeon, Sungwoong Hoshiar, Ali Kafash Kim, Kangho Lee, Seungmin Kim, Eunhee Lee, Sunkey Kim, Jin-young Nelson, Bradley J. Cha, Hyo-Jeong Yi, Byung-Ju et al

Mary Ann Liebert, Inc., 2019-02

611
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

BROWSE