1. Journal Articles 18

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2014

Kulkarni, VV; Lee, J; Zhou, J; Ho, CK; Cheong, JH; Toh, WD; Li, P; Liu, X; Je, M

250
2014

Liu, X[Liu, Xin]; Zhou, J[Zhou, Jun]; Yang, YK[Yang, Yongkui]; Wang, B[Wang, Bo]; Lan, JJ[Lan, Jingjing]; Wang, C[Wang, Chao]; Luo, JW[Luo, Jianwen]; Goh, WL[Goh, Wang Ling]; Kim, TTH[Kim, Tony Tae-Hyoung]; Je, M[Je, Minkyu]

IEEE Journal of Solid: State Circuits, 49(11), 2422-2434

98
2014

Kulkarni, VV[Kulkarni, Vishal V.]; Lee, J[Lee, Junghyup]; Zhou, J[Zhou, Jun]; Ho, CK[Ho, Chee Keong]; Cheong, JH[Cheong, Jia Hao]; Toh, WD[Toh, Wei-Da]; Li, P[Li, Peng]; Liu, X[Liu, Xin]; Je, M[Je, Minkyu]

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 62(9), 1856-1866

685
2014

Cha, HK[Cha, Hyouk-Kyu]; Je, M[Je, Minkyu]

Microelectronics Journal, 45(3), 277-281

52
2014

Ho, CK[Ho, Chee Keong]; Cheong, JH[Cheong, Jia Hao]; Lee, J[Lee, Junghyup]; Kulkarni, V[Kulkarni, Vishal]; Li, P[Li, Peng]; Liu, X[Liu, Xin]; Je, M[Je, Minkyu]

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 62(9), 1867-1878

40
2016

Zhao, JM[Zhao, Jianming]; Yao, L[Yao, Lei]; Xue, RF[Xue, Rui-Feng]; Li, P[Li, Peng]; Je, M[Je, Minkyu]; Xu, YP[Xu, Yong Ping]

IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 10(1), 113-124

35
2014

Hu, S.[Hu, Sanming]; Jin, C.[Jin, Cheng]; Li, H.[Li, Hongyu]; Li, R.[Li, Rui]; Chong, S.C.[Chong, Serchoong]; Jong, M.C.[Jong, Mingchinq]; Wai, E.L.C.[Wai, Eva]; Teo, K.H.[Teo, Keng Hwa]; Je, M.[Je, Min Kyu]; Lo, P.G.Q.[Lo, Patrickguoqiang]

IEEE Transactions on Electron Devices, 61(7), 2584-2587

32
2016

Bi, XJ[Bi, Xiaojun]; Arasu, MA[Arasu, M. Annamalai.]; Zhu, Y[Zhu, Yao]; Je, MY[Je, Minkyu]

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 64(1), 226-238

47
2015

Zhu, Y[Zhu, Yao]; Zheng, YJ[Zheng, Yuanjin]; Gao, Y[Gao, Yuan]; Made, DI[Made, Darmayuda I.]; Sun, CL[Sun, Chengliang]; Je, MY[Je, Minkyu]; Gu, AY[Gu, Alex Yuandong]

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 62(4), 976-985

43
2015

Liu, X[Liu, Xin]; Zhou, J[Zhou, Jun]; Wang, C[Wang, Chao]; Chang, KH[Chang, Kah-Hyong]; Luo, JW[Luo, Jianwen]; Lan, JJ[Lan, Jingjing]; Liao, L[Liao, Lei]; Lam, YH[Lam, Yat-Hei]; Yang, YK[Yang, Yongkui]; Wang, B[Wang, Bo]; Zhang, X[Zhang, Xin]; Goh, WL[Goh, Wang Ling]; Kim, TTH[Kim, Tony Tae-Hyoung]; Je, MK[Je, Minkyu]

IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 62(12), 1149-1153

48
2015

Wang, C[Wang, Chao]; Zhou, J[Zhou, Jun]; Liao, L[Liao, Lei]; Lan, JJ[Lan, Jingjing]; Luo, JW[Luo, Jianwen]; Liu, X[Liu, Xin]; Je, M[Je, Minkyu]

IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 62(1), 70-74

46
2015

Zhou, J[Zhou, Jun]; Wang, C[Wang, Chao]; Liu, X[Liu, Xin]; Je, M[Je, Minkyu]

Microelectronics Journal, 46(1), 75-80

35
2014

Chan, Wai Pan; Narducci, Margarita; Gao, Yuan; Cheng, Ming-Yuan; Cheong, Jia Hao; George, Arup K.; Cheam, Daw Don; Leong, Siew Chong; Damalerio, Maria Ramona B.; Lim, Ruiqi; Tsai, Ming-Ling; Rahman, Abdur R. A.; Park, Mi Kyoung; Kong, Zhi Hui; Prashanth, Rao Jai; Je, Minkyu

IEEE Journal of Solid: State Circuits, 49(11), 2449-2461

62
2015

Wang, Chao; Zhou, Jun; Weerasekera, Roshan; Zhao, Bin; Liu, Xin; Royannez, Philippe; Je, Minkyu

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 62(1), 139-148

38
2015

Zhou, Jun; Wang, Chao; Liu, Xin; Zhang, Xin; Je, Minkyu

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 62(3), 697-706

42
2015

Wang, B.; Nguyen, Truc Quynh; Do, Anh Tuan; Zhou, Jun; Je, Min Kyu; Kim, Tony Tae Hyoung

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 62(2), 441-448

43
2015

Wang, Yong; Chai, Kevin T. C.; Mu, Xiaojing; Je, Minkyu; Goh, Wang Ling

IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 25(2), 130-132

77
2014

Tsang, Wei Mong; Je, Minkyu

Neural Computation, Neural Devices, and Neural Prosthesis, 121-156

73
1

BROWSE