Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 7 of 7

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2017

윤지성

한국정당학회보, 16(3), 5-45

688
2020

김대식; 조진만; 윤지성

연구방법논총, 5(3), 109-152

307
2020

윤지성

의정연구, 26(2), 5-33

500
2018

윤지성

2018 한국정치학회 연례학술회의

166
2018

윤지성; 송병권

2018 한국정당학회 하계학술대회

155
2018

윤지성

2018 한국정치학회 추계 신진학자 학술회의

147
2019

윤지성; 송병권

한국정치연구, 28(1), 189-215

544
1

BROWSE