Current filters:
Add filters:

Results 1-10 of 17 (Search time: 0.003 seconds).

Item hits:

Issue Date Title Author(s) Journal Views
2017

Bang, S.-M.[Bang, Su Mi]; Park, J.-H.[Park, Jung Hyun]; Kang, S.[Kang, Sung Kyoung]; Lee, Y.-S.[Lee, You Sun]; Lim, B.[Lim, Bo Gyu]; eo, H.[Heo, Hyo Jung]; Lee, J.[Lee, Jae Chol]; Lee, Y.[Lee, Youn Gu]; Na, S.-I.[Na, Seok In]

Dyes and Pigments, 140, 229-235

138
2017

Bang, SM[Bang, Su-Mi]; Kang, S[Kang, Sungkyoung]; Lee, YS[Lee, You-Sun]; Lim, B[Lim, Bogyu]; Heo, H[Heo, Hyojung]; Lee, J[Lee, Jaechol]; Lee, Y[Lee, Youngu]; Na, SI[Na, Seok-In]

RSC Advances, 7(4), 1975-1980

92
2016

Heo, H[Heo, Hyojung]; Kim, H[Kim, Honggi]; Lee, D[Lee, Donghwa]; Jang, S[Jang, Seokhoon]; Ban, L[Ban, Lyeojin]; Lim, B[Lim, Bogyu]; Lee, J[Lee, Jaechol]; Lee, Y[Lee, Youngu]

Macromolecules, 49(9), 3328-3335

76
2016

Ha, JU[Ha, JaeUn]; Yoon, SW[Yoon, Seongwon]; Lee, JS[Lee, Jong-Soo]; Chung, DS[Chung, Dae Sung]

Nanotechnology, 27(9)

76
2016

Kim, H[Kim, Honggi]; Lee, H[Lee, Hyungjin]; Jeong, Y[Jeong, Youngjun]; Park, JU[Park, Ju-Un]; Seo, D[Seo, Donghyun]; Heo, H[Heo, Hyojung]; Lee, D[Lee, Donghwa]; Ahn, Y[Ahn, Yumi]; Lee, Y[Lee, Youngu]

Synthetic Metals, 211, 75-83

70
2016

Ra, HS[Ra, Hyun-Soo]; Kwak, DH[Kwak, Do-Hyun]; Lee, JS[Lee, Jong-Soo]

Nanoscale, 8(39), 17223-17230

69
2015

Kim, H[Kim, Honggi]; Lee, H[Lee, Hyungjin]; Seo, D[Seo, Donghyun]; Jeong, Y[Jeong, Youngjun]; Cho, K[Cho, Keun]; Lee, J[Lee, Jaechol]; Lee, Y[Lee, Youngu]

Chemistry of Materials, 27(8), 3102-3107

72
2015

Raj, S[Raj, Sudarsan]; Yun, JH[Yun, Jin Hyeon]; Adilbish, G[Adilbish, Ganpurev]; Krishna, CR[Krishna, Rama Ch]; Lee, IH[Lee, In Hwan]; Lee, MS[Lee, Min Sang]; Yu, YT[Yu, Yeon-Tae]

Superlattices and Microstructures, 83, 618-626

36
2015

Ahn, Y[Ahn, Yumi]; Jeong, Y[Jeong, Youngjun]; Lee, D[Lee, Donghwa]; Lee, Y[Lee, Youngu]

ACS Nano, 9(3), 3125-3133

79
2013

Brownell, LV[Brownell, Lacie V.]; Robins, KA[Robins, Kathleen A.]; Jeong, Y[Jeong, Youngjun]; Lee, Y[Lee, Youngu]; Lee, DC[Lee, Dong-Chan]

Journal of Physical Chemistry C, 117(48), 25236-25247

55

Discover

BROWSE