1. Journal Articles 38

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2016

Kim, CW[Kim, C. W.]; Kwon, SI[Kwon, S. I.]; Lee, BH[Lee, B. H.]; Moon, JO[Moon, J. O.]; Park, SJ[Park, S. J.]; Lee, JH[Lee, J. H.]; Hong, HU[Hong, H. U.]

Materials Science and Engineering a: Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 673, 108-113

65
2016

Seo, JH[Seo, Jae Hwa]; Jo, YW[Jo, Young-Woo]; Yoon, YJ[Yoon, Young Jun]; Son, DH[Son, Dong-Hyeok]; Won, CH[Won, Chul-Ho]; Jang, HS[Jang, Hwan Soo]; Kang, IM[Kang, In Man]; Lee, JH[Lee, Jung-Hee]

IEEE Electron Device Letters, 37(7), 855-858

55
2014

Kim, MJ[Kim, Min Jeong]; Lee, HH[Lee, Hye Hyeon]; Jeong, JW[Jeong, Jin Woo]; Seo, MJ[Seo, Min Jeong]; Kang, BW[Kang, Byoung Won]; Park, JU[Park, Jeong Uck]; Kim, KS[Kim, Kyoung-Sook]; Cho, YS[Cho, Young-Su]; Seo, KI[Seo, Kwon-Il]; Kim, GY[Kim, Gi-Young]; Kim, JI[Kim, Jung-In]; Choi, YH[Choi, Yung Hyun]; Jeong, YK[Jeong, Yong Kee]

Molecular Medicine Reports, 9(4), 1197-1203

46
2014

Jeong, JW[Jeong, Jin-Woo]; Lee, HH[Lee, Hye Hyeon]; Han, MH[Han, Min Ho]; Kim, GY[Kim, Gi-Young]; Kim, WJ[Kim, Wun-Jae]; Choi, YH[Choi, Yung Hyun]

Chemico: Biological Interactions, 212, 30-39

40
2014

Jayasooriya, RGPT[Jayasooriya, Rajapaksha Gedara Prasad Tharanga]; Lee, KT[Lee, Kyoung-Tae]; Lee, HJ[Lee, Hak-Ju]; Choi, YH[Choi, Yung Hyun]; Jeong, JW[Jeong, Jin-Woo]; Kim, GY[Kim, Gi-Young]

Food and Chemical Toxicology, 65, 82-89

43
2017

Moon, J[Moon, Joonoh]; Park, SJ[Park, Seong-Jun]; Jang, JH[Jang, Jae Hoon]; Lee, TH[Lee, Tae-Ho]; Lee, CH[Lee, Chang-Hoon]; Hong, HU[Hong, Hyun-Uk]; Suh, DW[Suh, Dong-Woo]; Kim, SH[Kim, Seong Hoon]; Han, HN[Han, Heung Nam]; Lee, BH[Lee, Bong Ho]

Scripta Materialia, 127, 97-101

115
2016

Palai, AK[Palai, Akshaya Kumar]; Kumar, A[Kumar, Amit]; Sim, K[Sim, Kyoseung]; Kwon, J[Kwon, Jaehyuk]; Shin, TJ[Shin, Tae Joo]; Jang, S[Jang, Soonmin]; Cho, S[Cho, Sungwoo]; Park, SU[Park, Seung-Un]; Pyo, S[Pyo, Seungmoon]

New Journal of Chemistry, 40(1), 385-392

42
2014

Kumar, A[Kumar, Amit]; Palai, AK[Palai, Akshaya K.]; Yang, D[Yang, Dongmyung]; Cho, S[Cho, Sungwoo]; Park, SU[Park, Seung-un]; Pyo, S[Pyo, Seungmoon]

Journal of Physics D: Applied Physics, 47(35)

37
2014

Jeong, JW[Jeong, Jin-Woo]; Park, S[Park, Sejin]; Park, C[Park, Cheol]; Chang, YC[Chang, Young-Chae]; Moon, DO[Moon, Dong-Oh]; Kim, SO[Kim, Sung Ok]; Kim, GY[Kim, Gi-Young]; Cha, HJ[Cha, Hee-Jae]; Kim, HS[Kim, Heui-Soo]; Choi, YW[Choi, Young-Whan]; Kim, WJ[Kim, Wun-Jae]; Yoo, YH[Yoo, Young Hyun]; Choi, YH[Choi, Yung Hyun]

Oncology Reports, 32(1), 373-381

66
2014

Nath, K[Nath, Krishna]; Kumar, S[Kumar, Susheel]; Poudyal, RS[Poudyal, Roshan Sharma]; Yang, YN[Yang, Young Nam]; Timilsina, R[Timilsina, Rupak]; Park, YS[Park, Yu Shin]; Nath, J[Nath, Jayamati]; Chauhan, PS[Chauhan, Puneet Singh]; Pant, B[Pant, Bijaya]; Lee, CH[Lee, Choon-Hwan]

Genes and Genomics, 36(1), 45-55

51
2012

Hong, TE[Hong, Tae Eun]; Mun, KY[Mun, Ki-Yeung]; Choi, SK[Choi, Sang-Kyung]; Park, JY[Park, Ji-Yoon]; Kim, SH[Kim, Soo-Hyun]; Cheon, T[Cheon, Taehoon]; Kim, WK[Kim, Woo Kyoung]; Lim, BY[Lim, Byoung-Yong]; Kim, S[Kim, Sunjung]

Thin Solid Films, 520(19), 6100-6105

40
2015

Kwon, J[Kwon, Jaehyuk]; Na, H[Na, Hanah]; Palai, AK[Palai, Akshaya K.]; Kumar, A[Kumar, Amit]; Jeong, U[Jeong, Uijin]; Cho, S[Cho, Sungwoo]; Pyo, S[Pyo, Seungmoon]

Synthetic Metals, 209, 240-246

43
2014

Mun, KY[Mun, Ki-Yeung]; Hong, TE[Hong, Tae Eun]; Cheon, T[Cheon, Taehoon]; Jang, YJ[Jang, Yujin]; Lim, BY[Lim, Byoung-Yong]; Kim, S[Kim, Sunjung]; Kim, SH[Kim, Soo-Hyun]

Thin Solid Films, 562, 118-125

40
2013

Ko, YJ[Ko, Yu-Jin]; Jeong, JW[Jeong, Jin-Woo]; Choi, YH[Choi, Yung-Hyun]; Ryu, CH[Ryu, Chung-Ho]

Molecular Medicine Reports, 8(6), 1767-1772

41
2015

Jung, JH[Jung, Jae-Hun]; Lee, SJ[Lee, Seung-Joon]; Lee, HJ[Lee, Hyun-Jung]; Lee, MY[Lee, Min Young]; Cheon, T[Cheon, Taehoon]; Bae, SI[Bae, So Ik]; Saito, M[Saito, Masayuki]; Suzuki, K[Suzuki, Kazuharu]; Nabeya, S[Nabeya, Shunichi]; Lee, J[Lee, Jeongyeop]; Kim, S[Kim, Sangdeok]; Yeom, S[Yeom, Seungjin]; Seo, JH[Seo, Jong Hyun]; Kim, SH[Kim, Soo-Hyun]

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(11), 8472-8477

41
2015

Lee, GG[Lee, G. -G.]; Jin, HH[Jin, H. -H.]; Chang, K[Chang, K.]; Lee, BH[Lee, B. H.]; Kwon, J[Kwon, J.]

Archives of Metallurgy and Materials, 60(2), 1179-1184

43
2015

Hong, T.E.[Hong, Tae Run]; Jung, J.-H.[Jung, Jae Hun]; Yeo, S.[Yeo, Seung Min]; Cheon, T.[Cheon, Tae Hoon]; Bae, S.I.[Bae, Soik]; Kim, S.-H.[Kim, Soo Hyun]; Yeo, S.J.[Yeo, So Jeong]; Kim, H.-S.[Kim, Hyo Suk]; Chung, T.-M.[Chung, Taek Mo]; Park, B.K.[Park, Bo Keun]; Kim, C.G.[Kim, Chang Gyoun]; Lee, D.-J.[Lee, Do Joong]

Journal of Physical Chemistry C, 119(3), 1548-1556

41
2015

Jeon, C.-W.[Jeon, Chan Wook]; Cheon, T.[Cheon, Tae Hoon]; Kim, H.[Kim, Han Gil]; Kwon, M.-S.[Kwon, Min Su]; Kim, S.-H.[Kim, Soo Hyun]

Journal of Alloys and Compounds, 644, 317-323

48
2010

Jang, HS[Jang, Hwan Soo]; Kim, GH[Kim, Gee Hong]; Lee, J[Lee, Jaejong]; Choi, KB[Choi, Kee Bong]

Current Applied Physics, 10(6), 1436-1441

27
2014

Jeong, H.J.[Jeong, Hyeok Jae]; Lim, N.S.[Lim, Nam Suk]; Lee, B.H.[Lee, Bong Ho]; Park, C.G.[Park, Chang Yung]; Lee, S.[Lee, Sung Hak]; Kang, S.-H.[Kang, Seong Hoon]; Lee, H.W.[Lee, Ho Won]; Kim, H.S.[Kim, Hyoung Seop]

Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 45(13), 6008-6015

33
1 2

BROWSE