Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 8 of 8

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2020

Kim, Ji-Hwan; Kang, Sung Bum; Yu, Hyeon-Hye; Kim, Jaewon; Ryu, Jinhyeok; Lee, Ji-Won; Choi, Kyoung Jin; Kim, Chil-Min; Yi, Chang-Hwan

Optics Express, 28(16), 23569-23583

268
2017

Ryu, Jinhyeok; Lee, Ji-Won; Yi, Chang-Hwan; Kim, Ji-Hwan; Lee, In-Goo; Kim, Hong-Seung; Kim, Sung-Bock; Oh, Kwang Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Express, 25(4), 3381-3386

1038
2019

Ryu, Jinhyeok; Gwak, Sunjae; Kim, Jaewon; Yu, Hyeon-Hye; Kim, Ji-Hwan; Lee, Ji-Won; Yi, Chang-Hwan; Kim, Chil-Min

Photonics Research, 7(12), 1473-1478

576
2020

Lee, In-Goo; Yi, Chang-Hwan; Lee, Ji-Won; Ryu, Jinhyeok; Gwak, Sunjae; Oh, Kwang-Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Letters, 45(13), 3809-3812

255
2020

Lee, In-Goo; Yi, Chang-Hwan; Lee, Ji-Won; Yu, Hyeon-Hye; Ryu, Jinhyeok; Gwak, Sunjae; Kim, Hyundong; Oh, Kwang-Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Express, 28(13), 19402-19412

404
2021

Gwak, Sunjae; Kim, Hyundong; Ryu, Jinhyeok; Yi, Chang-Hwan; Yu, Hyeon-Hye; Kim, Chil-Min

Optics Letters, 46(12), 2980-2983

119
2020

Yi, Chang-Hwan; Lee, Ji-Won; Ryu, Jinhyeok; Kim, Ji-Hwan; Yu, Hyeon-Hye; Gwak, Sunjae; Oh, Kwang-Ryong; Wiersig, Jan; Kim, Chil-Min

Physical Review A, 101(5), 053809

442
2018

Lee, Ji-Won; Yi, Chang-Hwan; Kim, Myung-Woon; Ryu, Jinhyeok; Oh, Kwang-Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Express, 26(26), 34864-34871

707
1

BROWSE