Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 4 of 4

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2020

Choi, Junyoung; Yang, Kwansoo; Bae, Hyeon-Su; Phiri, Isheunesu; Ahn, Hyun Jeong; Won, Jong Chan; Lee, Yong Min; Kim, Yun Ho; Ryou, Myung-Hyun

Nanomaterials, 10(10), 1976

315
2021

Bae, Hyeon-Su; Phiri, Isheunesu; Kang, Hong Suk; Lee, Yong Min; Ryou, Myung-Hyun

Journal of Power Sources, 514

121
2020

Jin, Dahee; Bae, Hyeon-Su; Hong, Jinseok; Kim, Sojin; Oh, Jeounghun; Kim, Kyuman; Jo, Taejin; Lee, Yong Min; Lee, Young-Gi; Ryou, Myung-Hyun

Electrochimica Acta, 364, 136878

301
2021

Phiri, Isheunesu; Kim, Jungmin; Oh, Dong-Hoon; Ravi, Muchakayala; Bae, Hyeon-Su; Hong, Jinseok; Kim, Sojin; Jeong, Yong-Cheol; Lee, Yong Min; Lee, Young-Gi; Ryou, Myung-Hyun

ACS Applied Materials and Interfaces, 13(27), 31605-31613

150
1

BROWSE