Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 20 of 3765

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2014

Lee, Kong-Rae

Asian Journal of Technology Innovation, 22(1), 168-184

117
2008

Kwak, Giseop; Wang, Sheng; Choi, Myung-Sik; Kim, Hyeryun; Choi, Kyu-Han; Han, Yoon-Soo; Hur, Youngjun; Kim, Sung-Hoon

Dyes and Pigments, 78(1), 25-33

204
2012

이현구; 김동주

(사)디지털산업정보학회 논문지, 8(2), 31-40

75
2017

Jung, Joontaek; Annapureddy, Venkateswarlu; Hwang, Geon-Tae; Song, Youngsup; Lee, Wonjun; Kang, Woojin; Ryu, Jungho; Choi, Hongsoo

Applied Physics Letters, 110(21)

339
2017

김범석; 정진웅; 홍은빈; 조성현; 이승용

한국컴퓨터그래픽스학회논문지, 23(3), 65-75

131
2013

Sohn, Myoung-Kyu; Lee, Sang-Heon; Kim, Dong-Ju; Kim, Byungmin; Kim, Hyunduk

2013 IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE 2013, 171-172

290
2017

Park, M.J.[Park, Min Joo]; Kim, C.U.[Kim, Chan Ul]; Kang, S.B.[Kang, Sung Bum]; Won, S.H.[Won, Sang Hyuk]; Kwak, J.S.[Kwak, Joon Seop]; Kim, C.-M.[Kim, Chil Min]; Choi, K.J.[Choi, Kyoung Jin]

Advanced Optical Materials, 5(2)

442
2018

Li, Y.-C.; Choi, Byung Gil; Chong, J.-W.; Oh, Dae Gun

Sensors, 18(5)

21
2018

Nam, Hyun Soo; Li, Ying-Chun; Choi, Byung Gil; Oh, Dae Gun

Sensors, 18(4)

37
2012

양승대; 김승민; 최주엽; 최익; 송승호; 이상철; 이동하

한국태양에너지학회 논문집, 32(3), 228-234

117
2013

양승대; 김승민; 최주엽; 최익; 송승호; 이동하; 이상철

전력전자학회 논문지, 18(2), 161-168

140
2017

박동한; 배준형; 이영재; 박광서; 김해준; 김영우; 원재선; 김종해

조명.전기설비학회논문지, 31(3), 23-34

71
2011

Kim, KT[Kim, Kwang Taek]; Han, BJ[Han, Boo Jeon]; Kim, MK[Kim, Min Kuk]; Kim, YH[Kim, Young Ho]; Lee, BH[Lee, Byeong Ha]; Cho, KJ[Cho, Kyung Jae]; Kim, JW[Kim, Jong Woo]; Lee, CH[Lee, Cherl-Hee]; Lee, J[Lee, Jonghun]

Fiber and Integrated Optics, 30(4), 265-277

297
2018

이승주

동북아법연구, 12(1), 123-144

126
2017

60
2014

김주곤; 정현열; Bates Alex; 소비토마스; 손병락; Park Sam; 이동하

한국태양에너지학회 논문집, 34(4), 17-22

84
2016

신희원; 이동훈; 김황주; 박미선; 장연숙; 이원재; 김정곤; 정성민; 이명현; 서원선

한국결정성장학회지, 26(1), 49-52

71
2012

Wang, Wei; Han, Seung-Yeol; Sung, Shi Joon; Kim, Dae Hwan; Chang, Chih-Hung

Physical Chemistry Chemical Physics, 14(31), 11154-11159

69
2014

Woo, Sung Ho; Kim, Wook Hyun; Kim, Hwajeong; Yi, Yeonjin; Lyu, Hong Kun; Kim, Youngkyoo

Advanced Energy Materials, 4(7)

232
2015

Kim, Seong-Jin; Liu, Lei; Yao, Lei; Goh, Wang Ling; Gao, Yuan; Je, Minkyu

2014 10th IEEE Asian Solid-State Circuits Conference, A-SSCC 2014, 189-192

212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11189

BROWSE