Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 13 of 13

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2020

Moon, Joonoh; Ha, Heon-Young; Kim, Kyeong-Won; Park, Seong-Jun; Lee, Tae-Ho; Kim, Sung-Dae; Jang, Jae Hoon; Jo, Hyo-Haeng; Hong, Hyun-Uk; Lee, Bong Ho; Lee, Young-Joo; Lee, Changhee; Suh, Dong-Woo; Han, Heung Nam; Raabe, Dierk; Lee, Chang-Hoon

Scientific Reports, 10(1), 12140

616
2020

Jun, Sun-Young; Kim, Tae-Yeong; Im, So-Young; Kim, Chi-Won; Lee, Bong Ho; Moon, Joonoh; Lee, Chang-Hoon; Hong, Hyun-Uk

Materials Characterization, 169, 110596

272
2020

Kim, Kyeong-Won; Park, Seong-Jun; Moon, Joonoh; Jang, Jae Hoon; Ha, Heon-Young; Lee, Tae-Ho; Hong, Hyun-Uk; Lee, Bong Ho; Han, Heung Nam; Lee, Young-Joo; Lee, Chang-Hoon; Kim, Sung-Dae

Materials Characterization, 170, 110717

428
2022

Cho, Seungchan; Kim, Junghwan; Jo, Ilguk; Park, Jae Hyun; Lee, Jaekwang; Hong, Hyun-Uk; Lee, Bong Ho; Hwang, Wook Ryol; Suh, Dong-Woo; Lee, Sang-Kwan; Lee, Sang-Bok

Journal of Materials Science and Technology, 107, 252-258

124
2018

Moon, Joonoh; Park, Seong-Jun; Jang, Jae Hoon; Lee, Tae-Ho; Lee, Chang-Hoon; Hong, Hyun-Uk; Han, Heung Nam; Lee, Jaeeun; Lee, Bong Ho; Lee, Changhee

Acta Materialia, 147, 226-235

647
2020

Moon, Joonoh; Lee, Tae-Ho; Kim, Sung-Dae; Lee, Chang-Hoon; Jang, Jae Hoon; Shin, Jong-Ho; Lee, Jong-Wook; Lee, Bong Ho; Suh, Dong-Woo

Materials Characterization, 170, 110677

422
2014

Jeong, Hyeok Jae; Lim, Nam Suk; Lee, Bong Ho; Park, Chang Yung; Lee, Sung Hak; Kang, Seong Hoon; Lee, Ho Won; Kim, Hyoung Seop

Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 45(13), 6008-6015

908
2017

Jung, Min-Seung; Im, Mi-Young; Lee, Bong Ho; Kim, Namkyu; Lee, Ki-Suk; Hong, Jung-Il

Nanoscale, 9(37), 14023-14030

1177
2020

Jo, Hyo-Haeng; Shin, Chansun; Moon, Joonoh; Jang, Jae Hoon; Ha, Heon-Young; Park, Seong-Jun; Lee, Tae-Ho; Lee, Bong Ho; Chung, Jun-Ho; Speer, John G.; Findley, Kip O.; Jacobs, Taylor R.; Lee, Chang-Hoon; Kim, Sung-Dae

Materials and Design, 194, 108882

313
2021

Moon, Joonoh; Lee, Chang-Noon; Jo, Hyo-Haeng; Kim, Sung-Dae; Hong, Hyun-Uk; Chung, Jun-Ho; Lee, Bong Ho

Metals and Materials International

221
2019

Moon, Joonoh; Park, Seong-Jun; Kim, Sung-Dae; Jang, Jae Hoon; Lee, Tae-Ho; Lee, Chang-Hoon; Lee, Bong Ho; Hong, Hyun-Uk; Han, Heung Nam

Journal of Alloys and Compounds, 804, 511-520

595
2021

Kim, Chiwon; Hong, Hyun-Uk; Jang, Jae Hoon; Lee, Bong Ho; Park, Seong-Jun; Moon, Joonoh; Lee, Chang-Hoon

Materials Science & Engineering:A, 820, 141563

120
2021

Moon, Joonoh; Kim, Sung-Dae; Lee, Chang-Hoon; Jo, Hyo-Haeng; Hong, Hyun-Uk; Chung, Jun-Ho; Lee, Bong Ho

Journal of Materials Research and Technology, 15, 5095-5105

207
1

BROWSE