Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 5 of 5

Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-08

Song, Yongkwon Bae, Woojin Ahn, Jeongyeon Son, Youhyun Kwon, Minseong Kwon, Cheong Hoon Kim, Younghoon Ko, Yongmin Cho, Jinhan

Advanced Science, v.10, no.22, 2023-08

26
2022-01

Song, Yongkwon Lee, Seokmin Ko, Yongmin Huh, June Kim, Yongju Yeom, Bongjun Moon, Jun Hyuk Cho, Jinhan

John Wiley and Sons Inc, 2022-01

269
2020-02

Cho, Ikjun Song, Yongkwon Cheong, Sanghyuk Kim, Younghoon Cho, Jinhan

Wiley - V C H Verlag GmbbH & Co., 2020-02

483
2021-08

Ko, Younji Park, Jinho Mo, Jeongmin Lee, Seokmin Song, Yongkwon Ko, Yongmin Lee, Hoyoung Kim, Yongju Huh, June Lee, Seung Woo et al

John Wiley and Sons Inc, 2021-08

342
2023-01

Ahn, Jeongyeon Song, Yongkwon Kim, Ye Ji Nam, Donghyeon Kim, Taewoo Kwak, Kyungwon Kwon, Cheong Hoon Ko, Yongmin Lee, Suk Joong Cho, Jinhan

Chemical Engineering Journal, v.455, 2023-01

116
1

BROWSE