Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 6 of 6

Issue Date Title Author(s) Journal View
2016-05

Park, Hyean Yeol Kim, Min-Sik Bae, Tae-Sung Yuan, Jinliang Yu, Jong-Sung

American Chemical Society, 2016-05

714
2017-11

Wang, Jiatang Yuan, Jinliang Yu, Jong Sung Sunden, Bengt

WILEY, 2017-11

559
2016-08

Song, Minyoung Yang, Dae-Soo Singh, Kiran Pal Yuan, Jinliang Yu, Jong-Sung

Applied Catalysis B: Environmental, v.191, pp.202 - 208, 2016-08

644
2021-01

Zhang, Chunfei Ju, Shenghong Kang, Tong-Hyun Park, Gisang Lee, Byong-June Miao, He Wu, Yunwen Yuan, Jinliang Yu, Jong-Sung

ACS Applied Materials & Interfaces, v.13, no.3, pp.4294 - 4304, 2021-01

371
2021-05

Zhang, Chunfei Park, Gisang Lee, Byong-June Xia, Lan Miao, He Yuan, Jinliang Yu, Jong-Sung

ACS Applied Materials & Interfaces, v.13, no.20, pp.23714 - 23723, 2021-05

288
2017-09

Urine to highly porous heteroatom-doped carbons for supercapacitor: A value added journey for human waste

Razmjooei, Fatemeh Singh, Kiranpal Kang, Tong Hyun Chaudhari, Nitin Yuan, Jinliang Yu, Jong-Sung

Nature Publishing Group, 2017-09

540
1

BROWSE