Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 11 of 11

Issue Date Title Author(s) Journal View
2021-03

Kim, Doyeub Park, Jin Wan Chae, Munseok S. Jeong, Incheol Park, Jeong Hwa Kim, Kyeong Joon Lee, Jong Jun Jung, Chanhoon Lee, Chan-Woo Hong, Seung-Tae et al

Royal Society of Chemistry, 2021-03

605
2021-10

Abbas, Hafiz Ghulam Rehman, Majeed Ur

Applied Surface Science, v.562, pp.150109, 2021-10

296
2021-06

Nguyen, Chi Thang Gu, Bonwook Cheon, Taehoon Park, Jeongwoo Khan, Mohammad Rizwan Kim, Soo-Hyun Shong, Bonggeun Lee, Han-Bo-Ram

Chemistry of Materials, v.33, no.12, pp.4435 - 4444, 2021-06

210
2021-05

Lee, Sungwoo Hong, Deokgi Kim, Ji-Yong Nam, Dae-Hyun Kang, Sungwoo Han, Seungwu Joo, Young-Chang Lee, Gun-Do

American Chemical Society, 2021-05

274
2021-05

Ha, Youngkyoung Byun, Jinho Lee, Jaekwang Lee, Shinbuhm

John Wiley and Sons Inc, 2021-05

465
2013 555
2023-11

Lee, Juhyung Kang, Joongoo

Carbon, v.215, 2023-11

12
2021-11

Lee, Jong Jun Kim, Kyeounghak Kim, Kyeong Joon Kim, Hyung Jun Lee, Yong Min Shin, Tae Ho Han, Jeong Woo Lee, Kang Taek

한국공업화학회, 2021-11

303
2016 787
2019-05

Oh, Jae Taek Bae, Sung Yong Ha, Su Ryong Cho, Hongjoo Lim, Sung Jun Boukhvalov, Dana W. Kim, Younghoon Choi, Hyosung

Royal Society of Chemistry, 2019-05

574
2019-05

Oh, Jae Taek Bae, Sung Yong Ha, Su Ryong Cho, Hongjoo Lim, Sung Jun Boukhvalov, Dana W. Kim, Younghoon Choi, Hyosung

Nanoscale, v.11, no.19, pp.9633 - 9640, 2019-05

3
1

BROWSE