Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 20 of 73

Issue Date Title Author(s) Journal View
2019-05

Tran, Thanh Nhan Kim, Hwa Jung Samdani, Jitendra Hwang, Jun Yeon Ku, Bon-Cheol Lee, Jae Kwan Yu, Jong-Sung

489
2015

Sinhamahapatra, Apurba Jeon, Jong-Pil Yu, Jong-Sung

586
2015

Razmjooei, Fatemeh Singh, Kiran Pal Bae, Eun Jin Yu, Jong-Sung

586
2017-10

Singh, Kiranpal Razmjooei, Fatemeh Yu, Jong-Sung

608
2017-11

Samdani, Jitendra Kang, Tong Hyun Zhang, Chunfei Yu, Jong Sung

565
2022-02

Gwon, Kihak Park, Jong-Deok Lee, Seonhwa Yu, Jong-Sung Lee, Do Nam

26
2021-05

Biswas, Shubham Lee, Ha-Young Prasad, Manohar Sharma, Abhishek Yu, Jong-Sung Sengupta, Siddhartha Pathak, Devendra Deo Sinhamahapatra, Apurba

206
2016-08

Du, Zhonglin Pan, Zhenxiao Fabregat-Santiago, Francisco Zhao, Ke Long, Donghui Zhang, Hua Zhao, Yixin Zhong, Xinhua Yu, Jong-Sung Bisquert, Juan

567
2018-12

Zhang, Chunfei Lee, Byong-June Li, Haiping Samdani, Jitendra Kang, Tong-Hyun Yu, Jong-Sung

484
2018-08

Jamal, Hasan Kang, Byung Sun Lee, Hochun Yu, Jong-Sung Lee, Chang-Seop

622
2018-04

Li, Haiping Lee, Ha Young Park, Gi Sang Lee, Byong June Park, Jong Deok Shin, Cheol Hwan Hou, Wanguo Yu, Jong Sung

670
2021-05

Park, Gisang Shin, Cheol-Hwan Kang, Joonhee Lee, Kug-Seung Zhang, Chunfei Lim, Byeonghwa Kim, CheolGi Yu, Jong-Sung

208
2022-08

Lee, Byong-June Zhao, Chen Yu, Jeong-Hoon Kang, Tong-Hyun Park, Hyean-Yeol Kang, Joonhee Jung, Yongju Liu, Xiang Li, Tianyi Xu, Wenqian Zuo, Xiao-Bing Xu, Gui-Liang Amine, Khalil Yu, Jong-Sung

Nature Communications, v.13, no.1

99
2016-08

Singh, Kiran Pal Bhattacharjya, Dhrubajyoti Razmjooei, Fatemeh Yu, Jong-Sung

489
2019-05

Chaudhari, Kiran N. Yu, Jong-Sung

399
2015-11

Choi, Hyeju Do, Kwangseok Park, Sojin Yu, Jong-Sung Ko, Jaejung

497
2017-10

Razzaq, Abdul Sinhamahapatra, Apurba Kang, Tong-Hyung Grimes, Craig A. Yu, Jong-Sung In, Su-Il

716
2019-06

Yang, Yamin Choi, Chansoo Xie, Guorong Park, Jong-Deok Ke, Shao Yu, Jong-Sung Zhou, Juanjuan Lim, Bongsu

418
2015-09

Yang, Sungeun Chung, Dong Young Tak, Young-Joo Kim, Jiwhan Han, Haksu Yu, Jong-Sung Soon, Aloysius Sung, Yung-Eun Lee, Hyunjoo

570
2018-03

Ji, Qingmin Qiao, Xu Liu, Xinbang Jia, Hongbing Yu, Jong Sung Ariga, Katsuhiko

524
1 2 3 4 > >>

BROWSE