1. Journal Articles31

Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-06

Oh, Subin Lee, Sunwoo Byun, Sang-Hyuk Lee, Simok Kim, Choong Yeon Yea, Junwoo Chung, Sein Li, Shuo Jang, Kyung-In Kang, Jiheong et al

Advanced Functional Materials, v.33, no.24, 2023-06

23
2017-03

Lee, Yoon Kyeung Jang, Kyung In Ma, Yin Ji Koh, Ah Yeon Chen, Hang Jung, Han Na Kim, Ye Rim Kwak, Jean Won Wang, Liang Xue, Yeguang et al

Advanced Functional Materials, v.27, no.9, 2017-03

40
2023-04

Yoon, Kukro Lee, Sanghyeon Shim, Donghun Lee, Minkyu Cho, Sungjoon Kwon, Chaebeen Won, Chihyeong Lee, Seungmin Lee, Jinhan Jung, Han Hee et al

ACS Applied Materials & Interfaces, v.15, no.14, pp.18281 - 18289, 2023-04

41
2022-08

Byun, Sang-Hyuk Yun, Joo Ho Heo, Se-Yeon Shi, Chuanqian Lee, Gil Ju Agno, Karen-Christian Jang, Kyung-In Xiao, Jianliang Song, Young Min Jeong, Jae-Woong

Advanced Science, v.9, no.24, 2022-08

106
2023-01

Parker, Kyle E. Lee, Juhyun Kim, Jenny R. Kawakami, Chinatsu Kim, Choong Yeon Qazi, Raza Jang, Kyung-In Jeong, Jae-Woong McCall, Jordan G.

Nature Protocols, v.18, no.1, pp.3 - 21, 2023-01

136
2022-08

Lei, Yusheng Li, Yuheng Lu, Chengchangfeng Yan, Qizhang Wu, Yilei Babbe, Finn Gong, Huaxin Zhang, Song Zhou, Jiayun Wang, Ruotao et al

Nature, v.608, no.7922, pp.317 - 323, 2022-08

265
2022-06

Bae, Jihoon Song, Jinkyu Jeong, Wooseong Nandanapalli, Koteeswara Reddy Son, Nayoung Zulkifli, Nora Asyikin Binti Gwon, Gihyeok Kim, Mijin Yoo, Seungsun Lee, Hyeokjun et al

Nano Energy, v.97, 2022-06

234
2021-07

Instant, multiscale dry transfer printing by atomic diffusion control at heterogeneous interfaces

Heo, Seungkyoung Ha, Jeongdae Son, Sook Jin Choi, In Sun Lee, Hyeokjun Oh, Saehyun Jekal, Janghwan Kang, Min Hyung Lee, Gil Ju Jung, Han Hee et al

American Association for the Advancement of Science, 2021-07

365
2021-07

Wang, Chonghe Qi, Baiyan Lin, Muyang Zhang, Zhuorui Makihata, Mitsutoshi Liu, Boyu Zhou, Sai Huang, Yi-hsi Hu, Hongjie Gu, Yue et al

Nature Publishing Group, 2021-07

339
2021-04

Lee, Jaehong Ihle, Stephan J. Pellegrino, Guglielmo Salvatore Kim, Hwajoong Yea, Junwoo Jeon, Chang-Yeop Son, Hee-Chang Jin, Chaewon Eberli, Daniel Schmid, Florian et al

Nature Publishing Group, 2021-04

429
2021-05

Outdoor-Useable, Wireless/Battery-Free Patch-Type Tissue Oximeter with Radiative Cooling

Kang, Min Hyung Lee, Gil Ju Lee, Joong Hoon Kim, Min Seok Yan, Zheng Jeong, Jae-Woong Jang, Kyung-In Song, Young Min

John Wiley and Sons Inc, 2021-05

393
2020-11

Lee, Juhyun Parker, Kyle E. Kawakami, Chinatsu Kim, Jenny R. Qazi, Raza Yea, Junwoo Zhang, Shun Kim, Choong Yeon Bilbily, John Xiao, Jianliang et al

Wiley-VCH Verlag, 2020-11

388
2020-12

Kwon, Chaebeen Seong, Duhwan Ha, Jeongdae Chun, Dongwon Bae, Jee-Hwan Yoon, Kukro Lee, Minkyu Woo, Janghoon Won, Chihyeong Lee, Seungmin et al

Wiley-VCH Verlag, 2020-12

399
2021-12

Kim, Samhwan Kang, Seongtak Kim, Jinmo Lee, Doyoung Kim, Sanghee Lee, Junghyup Jang, Kyung-In Oh, Yong-Seok Rah, Jong-Cheol Huh, Man Seung et al

IEEE Transactions on Molecular, Biological, and Multi-Scale Communications, v.7, no.4, pp.209 - 223, 2021-12

547
2020-07

Woo, Janghoon Lee, Hyeokjun Yi, Changyoon Lee, Jaehong Won, Chihyeong Oh, Saehyuck Jekal, Janghwan Kwon, Chaebeen Lee, Sanggeun Song, Jaekang et al

John Wiley & Sons Ltd., 2020-07

481
2019-08

Qazi, Raza Gomez, Adrian M. Castro, Daniel C. Zou, Zhanan Sim, Joo Yong Xiong, Yanyu Abdo, Jonas Kim, Choong Yeon Anderson, Avery Lohner, Frederik et al

Nature Publishing Group, 2019-08

544
2019-03

Chung, Ha Uk Kim, Bong Hoon Lee, Jong Yoon Lee, Jungyup Xie, Zhaoqian Ibler, Erin M. Lee, KunHyuck Banks, Anthony Jeong, Ji Yoon Kim, Jongwon et al

American Association for the Advancement of Science, 2019-03

575
2018-11

Kim, Bong Hoon Liu, Fei Yu, Yongjoon Jang, Hokyung Xie, Zhaoqian Li, Kan Lee, Jungyup Jeong, Ji Yoon Ryu, Arin Lee, Yechan et al

Wiley-VCH Verlag, 2018-11

622
2018-11

Chen, Hang Zhu, Feng Jang, Kyung-In Feng, Xue Rogers, John A. Zhang, Yihui Huang, Yonggang Ma, Yinji

Pergamon Press Ltd., 2018-11

582
2018-11

Jung, Han Hee Song, Juwon Nie, Shuang Jung, Han Na Kim, Min Seok Jeong, Jae-Woong Song, Young Min Song, Jizhou Jang, Kyung-In

Wiley-Blackwell, 2018-11

608
1 2 > >>

BROWSE