researcher image '장경인'
장경인(Jang, Kyung-In)
Department
Department of Robotics and Mechatronics Engineering
Affiliated Community
Bio-integrated Electronics Lab
Research Interests
Extreme mechanics; Stand-alone electronics; Heterogeneous materials; Biocompatible interfaces
Co-Author(s)
Related Keyword
Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-01

Parker, Kyle E. Lee, Juhyun Kim, Jenny R. Kawakami, Chinatsu Kim, Choong Yeon Qazi, Raza Jang, Kyung-In Jeong, Jae-Woong McCall, Jordan G.

Nature Protocols, v.18, no.1, pp.3 - 21, 2023-01

27
2022-08

Jang, Kyung-In Lei, Yusheng Li, Yuheng Lu, Chengchangfeng Yan, Qizhang Wu, Yilei Babbe, Finn Gong, Huaxin Zhang, Song Zhou, Jiayun et al

Nature, v.608, no.7922, pp.317 - 323, 2022-08

111
2022-08

Byun, Sang-Hyuk Yun, Joo Ho Heo, Se-Yeon Shi, Chuanqian Lee, Gil Ju Agno, Karen-Christian Jang, Kyung-In Xiao, Jianliang Song, Young Min Jeong, Jae-Woong

Advanced Science, v.9, no.24, 2022-08

14
2022-06

Bae, Jihoon Song, Jinkyu Jeong, Wooseong Nandanapalli, Koteeswara Reddy Son, Nayoung Zulkifli, Nora Asyikin Binti Gwon, Gihyeok Kim, Mijin Yoo, Seungsun Lee, Hyeokjun et al

Nano Energy, v.97, 2022-06

134
2021-12

Kim, Samhwan Kang, Seongtak Kim, Jinmo Lee, Doyoung Kim, Sanghee Lee, Junghyup Jang, Kyung-In Oh, Yong-Seok Rah, Jong-Cheol Huh, Man Seung et al

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021-12

440
2021-07

Wang, Chonghe Qi, Baiyan Lin, Muyang Zhang, Zhuorui Makihata, Mitsutoshi Liu, Boyu Zhou, Sai Huang, Yi-hsi Hu, Hongjie Gu, Yue et al

Nature Publishing Group, 2021-07

259
2021-07

Instant, multiscale dry transfer printing by atomic diffusion control at heterogeneous interfaces

Heo, Seungkyoung Ha, Jeongdae Son, Sook Jin Choi, In Sun Lee, Hyeokjun Oh, Saehyun Jekal, Janghwan Kang, Min Hyung Lee, Gil Ju Jung, Han Hee et al

American Association for the Advancement of Science, 2021-07

234
2021-05

Outdoor-Useable, Wireless/Battery-Free Patch-Type Tissue Oximeter with Radiative Cooling

Kang, Min Hyung Lee, Gil Ju Lee, Joong Hoon Kim, Min Seok Yan, Zheng Jeong, Jae-Woong Jang, Kyung-In Song, Young Min

John Wiley and Sons Inc, 2021-05

294
2021-04

Lee, Jaehong Ihle, Stephan J. Pellegrino, Guglielmo Salvatore Kim, Hwajoong Yea, Junwoo Jeon, Chang-Yeop Son, Hee-Chang Jin, Chaewon Eberli, Daniel Schmid, Florian et al

Nature Publishing Group, 2021-04

278
2020-12

Kwon, Chaebeen Seong, Duhwan Ha, Jeongdae Chun, Dongwon Bae, Jee-Hwan Yoon, Kukro Lee, Minkyu Woo, Janghoon Won, Chihyeong Lee, Seungmin et al

Wiley-VCH Verlag, 2020-12

318
2020-11

Lee, Juhyun Parker, Kyle E. Kawakami, Chinatsu Kim, Jenny R. Qazi, Raza Yea, Junwoo Zhang, Shun Kim, Choong Yeon Bilbily, John Xiao, Jianliang et al

Wiley-VCH Verlag, 2020-11

306
2020-07

Woo, Janghoon Lee, Hyeokjun Yi, Changyoon Lee, Jaehong Won, Chihyeong Oh, Saehyuck Jekal, Janghwan Kwon, Chaebeen Lee, Sanggeun Song, Jaekang et al

John Wiley & Sons Ltd., 2020-07

383
2019-08

Qazi, Raza Gomez, Adrian M. Castro, Daniel C. Zou, Zhanan Sim, Joo Yong Xiong, Yanyu Abdo, Jonas Kim, Choong Yeon Anderson, Avery Lohner, Frederik et al

Nature Publishing Group, 2019-08

424
2019-03

Chung, Ha Uk Kim, Bong Hoon Lee, Jong Yoon Lee, Jungyup Xie, Zhaoqian Ibler, Erin M. Lee, KunHyuck Banks, Anthony Jeong, Ji Yoon Kim, Jongwon et al

American Association for the Advancement of Science, 2019-03

426
2018-11

Chen, Hang Zhu, Feng Jang, Kyung-In Feng, Xue Rogers, John A. Zhang, Yihui Huang, Yonggang Ma, Yinji

Pergamon Press Ltd., 2018-11

489
2018-11

Kim, Bong Hoon Liu, Fei Yu, Yongjoon Jang, Hokyung Xie, Zhaoqian Li, Kan Lee, Jungyup Jeong, Ji Yoon Ryu, Arin Lee, Yechan et al

Wiley-VCH Verlag, 2018-11

479
2018-11

Jung, Han Hee Song, Juwon Nie, Shuang Jung, Han Na Kim, Min Seok Jeong, Jae-Woong Song, Young Min Song, Jizhou Jang, Kyung-In

Wiley-Blackwell, 2018-11

514
2018-05

Kim, Bong Hoon Lee, Jungyup Won, Sang Min Xie, Zhaoqian Chang, Jan-Kai Yu, Yongjoon Cho, Youn Kyoung Jang, Hokyung Jeong, Ji Yoon Lee, Yechan et al

American Chemical Society, 2018-05

440
2018-01

Noh, Kyung Nim Park, Sung Il Qazi, Raza Zou, Zhanan Mickle, Aaron D. Grajales-Reyes, Jose G. Jang, Kyung In Gereau, Robert W. Xiao, Jianliang Rogers, John A. et al

WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2018-01

540
2017-08

Yoo, Young Jin Lee, Gil Ju Jang, Kyung In Song, Young Min

MYJoVE Corporation, 2017-08

717
1 2 > >>

BROWSE