Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 8 of 8

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2021

Lee, Joon-Hyuk; Kim, Ji-young; Noh, Seulgi; Lee, Hyoeun; Lee, Se Young; Mun, Ji Young; Park, Hyungju; Chung, Won-Suk

Nature, 590(7847), 612-617

317
2020

Jung, Seonghee; Choe, Seongwon; Woo, Hanwoong; Jeong, Hyeonjeong; An, Hyun-Kyu; Moon, Hyewon; Ryu, Hye Young; Yeo, Bo Kyoung; Lee, Ye Won; Choi, Hyosun; Mun, Ji Young; Sun, Woong; Choe, Han Kyoung; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Autophagy, 16(3), 512-530

751
2020

An, Hyun-Kyu; Chung, Kyung Min; Park, Hyunhee; Hong, Jihyun; Gim, Ji-Eun; Choi, Hyosun; Lee, Ye Won; Choi, Jieun; Mun, Ji Young; Yu, Seong-Woon

Autophagy, 16(9), 1598-1617

592
2019

An, Hyun-Kyu; Chung, Kyung Min; Park, Hyunhee; Hong, Jihyun; Gim, Ji-Eun; Choi, Hyosun; Mun, Ji Young; Yu, Seong-Woon

2019 Keystone Symposia Conference Autophagy: From Model Systems to Therapeutic Opportunities

143
2021

Lee, Shinrye; Jo, Myungjin; Lee, Hye Eun; Jeon, Yu-Mi; Kim, Seyeon; Kwon, Younghwi; Woo, Junghwa; Han, Shin; Mun, Ji Young; Kim, Hyung-Jun

Frontiers in Pharmacology, 12, 747975

107
2021

Lee, Hye Eun; Jung, Min Kyo; Noh, Seul Gi; Choi, Hye Bin; Chae, Se Hyun; Lee, Jae Hyeok; Mun, Ji Young

International Journal of Molecular Sciences, 22(21)

111
2020

Kim, Yoonju; Jang, You-Na; Kim, Ji-Young; Kim, Nari; Noh, Seulgi; Kim, Hyeyeon; Queenan, Bridget N.; Bellmore, Ryan; Mun, Ji Young; Park, Hyungju; Rah, Jong Cheol; Pak, Daniel T. S.; Lee, Kea Joo

FASEB Journal, 34(5), 6965-6983

451
2021

Cho, Sukhee; Lee, Hyein; Jung, Minkyo; Hong, Kirim; Woo, Seung Hwa; Lee, Young-Sam; Kim, Byoung Joon; Jeon, Mi Young; Seo, Jinsoo; Mun, Ji Young

FASEB Journal, 35(10), e21894

167
1

BROWSE