2. Conference Papers 8

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2016

Lee, Jung Hyup; George, Arup Kocheethra; Je, Min Kyu

63rd IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2016, 106-108

1261
2015

Je, Minkyu; Cheong, J.H.; Ho, C.K.; Ng, S.S.Y.; Xue, R.-F.; Cha, H.-K.; Liu, X.; Park, W.-T.; Lim, L.S.; He, C.; Cheng, K.-W.; Zou, X.; Chen, Z.; Yao, L.; Cheng, S.J.; Li, P.; Liu, L.; Cheng, M.-Y.; Duan, Z.; Rajkumar, R.; Zheng, Y.; Goh, W.L.; Guo, Y.; Dawe, G.

IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration Technology, RFIT 2015, 139-141

911
2015

Zhou, Jun; Liu, Xin; Wang, Chao; Chang, Kah-Hyong; Luo, Jianwen; Lan, Jingjing; Liao, Lei; Lam, Yat-Hei; Yang, Yongkui; Wang, Bo; Zhang, Xin; GOh, Wang Ling; Kim, Tony Tae-Hyoung; Je, Minkyu

11th International SoC Design Conference, ISOCC 2014, 70-71

1223
2015

Yao, Lei; Zhao, Jianming; Li, Peng; Xue, Rui-Feng; Xu, Yong Ping; Je, Minkyu

2014 10th IEEE Asian Solid-State Circuits Conference, A-SSCC 2014, 201-204

1051
2015

Kim, Seong-Jin; Liu, Lei; Yao, Lei; Goh, Wang Ling; Gao, Yuan; Je, Minkyu

2014 10th IEEE Asian Solid-State Circuits Conference, A-SSCC 2014, 189-192

1094
2015

Wang, Chao; Zhou, Jun; Liu, Xin; Annamalai, Arasu Muthukumaraswamy; Je, Minkyu

2014 10th IEEE Asian Solid-State Circuits Conference, A-SSCC 2014, 41-44

917
2015

Liu, Xu; Yao, Lei; Li, Peng; Yan, Mei; Yen, Shih-Cheng; Yu, Hao; Je, Minkyu; Xu, Yong Ping

IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2015, 2015-July, 2992-2995

1284
2015

Lee, Junghyup; Park, Pyoungwon; Cho, SeongHwan; Je, Minkyu

2015 62nd IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2015 - Digest of Technical Papers, 58, 106-107

1219
1

BROWSE