1. Journal Articles27

Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-11

Lee, Juhyung Kang, Joongoo

Carbon, v.215, 2023-11

29
2023-01

Lee, Yeonjoo Lee, Hwiwoong Lee, Yurim Cho, Soohong Lee, Juhyung Kang, Joongoo Jung, Byunghyuck Lee, Yunmi

ACS Catalysis, v.13, no.17, pp.2351 - 2358, 2023-01

120
2023-01

Shim, Doeun Kang, Joongoo

Chemistry of Materials, v.35, no.2, pp.700 - 708, 2023-01

159
2022-12

Kim, Bongkyeom Lee, Juhyung Chen, Ying-Pin Wu, Xue-Qian Kang, Joongoo Jeong, Hwakyeung Bae, Sang-Eun Li, Jian-Rong Sung, Jooyoung Park, Jinhee

Science Advances, v.8, no.51, 2022-12

169
2022-11

Shim, Doeun Lee, Juhyung Kang, Joongoo

Chemistry of Materials, v.34, no.21, pp.9527 - 9535, 2022-11

145
2022-07

Park, Seonghun Lee, Juhyung Jeong, Hwakyeung Bae, Sangeun Kang, Joongoo Moon, Dohyun Park, Jinhee

Chem, v.8, no.7, pp.1993 - 2010, 2022-07

188
2022-06

Lee, Juhyung Bang, Junhyeok Kang, Joongoo

Journal of Physical Chemistry Letters, v.13, no.25, pp.5711 - 5718, 2022-06

153
2022-09 157
2021-08

Khoirunnisa, Humaira Kang, Joongoo

American Physics Society, 2021-08

293
2021-05

Kim, Sang Hui Kang, Joongoo

American Physical Society, 2021-05

316
2021-07

Bang, Junhyeok Kang, Joongoo

Physical Review B, v.104, no.3, 2021-07

319
2020-04

High infrared transparency up to 8-micrometer-wavelength in correlated vanadium Wadsley conductors

Choi, Songhee Kang, Joongoo Ryu, Sangkyun Jeen, Hyoungjeen Son, Jaeseok Lee, Shinbuhm

American Institute of Physics, 2020-04

690
2019-07

Lee, Juhyung Kang, Joongoo

Academic Press, 2019-07

584
2018-09

Robust ferromagnetism in hydrogenated graphene mediated by spin-polarized pseudospin

Kim, Hyunyoung Bang, Junhyeok Kang, Joongoo

Nature Publishing Group, 2018-09

594
2017-11

Lee, Hyunjoo Kang, Joongoo

Royal Society of Chemistry, 2017-11

865
2015-12-10

Jeong, YC[Jeong, Yong Chan] Song, SY[Song, Sang Yong] Kim, Y[Kim, Youngjae] Oh, Y[Oh, Youngtek] Kang, J[Kang, Joongoo] Seo, J[Seo, Jungpil]

American Chemical Society, 2015-12-10

815
2015-07-06

Kim, J[Kim, Jalee] Shin, B[Shin, Bongki] Kim, H[Kim, Hyunjeong] Lee, J[Lee, Junhyung] Kang, J[Kang, Joongoo] Yanagisawa, S[Yanagisawa, Sachiko] Ogura, T[Ogura, Takashi] Masuda, H[Masuda, Hideki] Ozawa, T[Ozawa, Tomohiro] Cho, J[Cho, Jaeheung]

American Chemical Society, 2015-07-06

811
2016-02-18

Kang, J[Kang, Joongoo] Zhang, LJ[Zhang, Lijun] Wei, SH[Wei, Su-Huai]

American Chemical Society, 2016-02-18

763
2016

Tak, Hyeonwoo Lee, Hyunjoo Kang, Joongoo Cho, Jaeheung

Royal Society of Chemistry, 2016

783
2014-12

Kim, J[Kim, Junho] Yin, WJ[Yin, Wan-Jian] Kang, J[Kang, Joongoo] Yan, Y[Yan, Yanfa] Wei, SH[Wei, Su-Huai] Al-Jassim, MM[Al-Jassim, Mowafak M.]

Institute of Physics Publishing, 2014-12

737
1 2 > >>

BROWSE