Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 29 of 29

Issue Date Title Author(s) Journal View
2019-11

Park, Joonam Jin, Dahee Kim, Dohwan Bae, Gyeong Taek Lee, Kang Taek Lee, Yong Min

전기화학회지, v.22, no.4, pp.139 - 147, 2019-11

828
2023-02

Han, Jiwon Park, Changhee Jin, Dahee Kim, Suhwan Dzakpasu, Cyril Bubu Lee, Sunggi Lee, Yong Min

Journal of the Electrochemical Society, v.170, no.2, 2023-02

78
2023-01

Kang, Dongyoon Jin, Dahee Moon, Janghyuk Dzakpasu, Cyril Bubu Lee, Hyobin Choi, Seungyeop Jo, Taejin Lee, Hongkyung Ryou, Sun-Yul Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, v.452, no.2, 2023-01

145
ACCEPT

Byun, Seoungwoo Liu, Zhu Shin, Dong Ok Kim, Kyuman Choi, Jaecheol Roh, Youngjoon Jin, Dahee Jung, Seungwon Kim, Kyung-Geun Lee, Young-Gi et al

Energy & Environmental Materials, ACCEPT

162
2022-01

Kim, Ju Young Jung, Seungwon Kang, Seok Hun Lee, Myeong Ju Jin, Dahee Shin, Dong Ok Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, v.518, 2022-01

260
2022-10

Dzakpasu, Cyril Bubu Jin, Dahee Kang, Dongyoon Kim, Nayeon Jo, Taejin Lee, Hongkyung Ryou, Sun-Yul Lee, Yong Min

Electrochimica Acta, v.430, 2022-10

178
2019-03

Jeon, Hyunkyu Roh, Youngjoon Jin, Dahee Ryou, Myung-Hyun Jeong, Yong-Cheol Lee, Yong Min

Korean Society of Industrial and Engineering Chemistry, 2019-03

516
2019-03

Jeon, Hyunkyu Roh, Youngjoon Jin, Dahee Ryou, Myung-Hyun Jeong, Yong-Cheol Lee, Yong Min

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v.71, pp.277 - 283, 2019-03

17
2023-09

Lee, Mingyu Shin, Yewon Chang, Hongjun Jin, Dahee Lee, Hyuntae Lim, Minhong Seo, Jiyeon Band, Tino Kaufmann, Kai Moon, Janghyuk et al

Small Methods, v.7, no.11, 2023-09

26
2020-09

Park, Joonam Kim, Kyu Tae Oh, Daeyang Jin, Dahee Kim, Dohwan Jung, Yoonseok Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, v.10, no.35, 2020-09

430
2023-07

Lee, Jongjun Jin, Dahee Kim, Ju Young Roh, Youngjoon Lee, Hyobin Kang, Seok Hun Choi, Jaecheol Jo, Taejin Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, v.13, no.25, 2023-07

109
2022-10

Lim, Minhong Kim, Suhwan Kang, Junsik Jin, Dahee An, Hyeongguk Lee, Hyuntae Park, Joonam Lee, Mingyu Seo, Jiyeon Lee, Hochun et al

Advanced Functional Materials, v.32, no.40, 2022-10

180
2018-01

Jin, Dahee Song, Danoh Friesen, Alex Lee, Yong Min Ryou, Myung-Hyun

Pergamon Press Ltd., 2018-01

691
2022-02

Kim, Nayeon Byun, Seoungwoo Jin, Dahee Dzakpasu, Cyril Bubu Park, Sun Ho Lee, Hyungjin Hong, Seung-Tae Lee, Yong Min

Journal of the Electrochemical Society, v.169, no.2, 2022-02

290
2023-10

Roh, Youngjoon Kim, Dongyoung Jin, Dahee Kim, Dohwan Han, Cheolhee Choi, Jaecheol Lee, Hochun Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, v.474, 2023-10

33
2022-01

Kim, Ju Young Jung, Seungwon Kang, Seok Hun Park, Joonam Lee, Myeong Ju Jin, Dahee Shin, Dong Ok Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, v.12, no.3, pp.2103108, 2022-01

368
2022-04

Roh, Youngjoon Jin, Dahee Kim, Eunsae Byun, Seoungwoo Lee, Yoon-Sung Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Elsevier BV, 2022-04

191
2020-04

Kim, Dohwan Munakata, Hirokazu Park, Joonam Roh, Youngjoon Jin, Dahee Ryou, Myung-Hyun Kanamura, Kiyoshi Lee, Yong Min

ACS Applied Energy Materials, v.3, no.4, pp.3721 - 3727, 2020-04

442
2017-11

Improving the Cycling Performance of Lithium-Ion Battery Si/Graphite Anodes Using a Soluble Polyimide Binder

Oh, Jeonghun Jin, Dahee Kim, Kyuman Song, Danoh Lee, Yong Min Ryou, Myung-Hyun

America Chemical Society, 2017-11

530
2021-05

Jin, Dahee Roh, Youngjoon Jo, Taejin Ryou, Myung-Hyun Lee, Hongkyung Lee, Yong Min

Wiley-VCH, 2021-05

343
2020-12

Jin, Dahee Bae, Hyeon-Su Hong, Jinseok Kim, Sojin Oh, Jeounghun Kim, Kyuman Jo, Taejin Lee, Yong Min Lee, Young-Gi Ryou, Myung-Hyun

Elsevier Ltd, 2020-12

400
2018-05

Jin, Dahee Oh, Jeonghun Friesen, Alex Kim, Kyuman Jo, Taejin Lee, Yong Min Ryou, Myung-Hyun

ACS Applied Materials & Interfaces, v.10, no.19, pp.16521 - 16530, 2018-05

705
2017-10

Park, Joonam Appiah, Williams Agyei Byun, Seoungwoo Jin, Dahee Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Elsevier B.V., 2017-10

667
2018-12

Park, Joonam Kim, Dohwhan Jin, Dahee Phatak, Charudatta Cho, Kuk Young Lee, Young-Gi Hong, Seungbum Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Elsevier BV, 2018-12

572
2023-01

Jo, Youngseong Jin, Dahee Lim, Minhong Lee, Hyuntae An, Hyeongguk Seo, Jiyeon Kim, Gunyoung Ren, Xiaodi Lee, Yong Min Lee, Hongkyung

Advanced Science, v.10, no.2, 2023-01

143
2020-04

Jin, Dahee Park, Joonam Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Advanced Materials Interfaces, v.7, no.8, 2020-04

454
2021-02

Jin, Dahee Roh, Youngjoon Jo, Taejin Shin, Dong Ok Song, Juhye Kim, Ju Young Lee, Young-Gi Lee, Hongkyung Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Elsevier BV, 2021-02

458
2019-11

Choi, J. Jin, Dahee Lee, Yong Min Ryou, M.-H.

ACS Applied Materials & Interfaces, v.11, no.46, pp.43122 - 43129, 2019-11

50
2023-09

Choi, Seungyeop Kim, Nayeon Jin, Dahee Roh, Youngjoon Kang, Dongyoon Lee, Hyungjin Hong, Seung-Tae Lee, Hongkyung Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, v.579, 2023-09

70
1

BROWSE