researcher image '이홍경'
이홍경(Lee, Hongkyung)
Department
Department of Energy Science and Engineering
Affiliated Community
Electrochemical Materials & Devices Laboratory
Research Interests
Batteries; Electrochemistry; Interfaces
Co-Author(s)
Related Keyword
Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-01

Kang, Dongyoon Jin, Dahee Moon, Janghyuk Dzakpasu, Cyril Bubu Lee, Hyobin Choi, Seungyeop Jo, Taejin Lee, Hongkyung Ryou, Sun-Yul Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, v.452, no.2, 2023-01

12
2023-01

Jo, Youngseong Jin, Dahee Lim, Minhong Lee, Hyuntae An, Hyeongguk Seo, Jiyeon Kim, Gunyoung Ren, Xiaodi Lee, Yong Min Lee, Hongkyung

Advanced Science, v.10, no.2, 2023-01

11
2022-10

Dzakpasu, Cyril Bubu Jin, Dahee Kang, Dongyoon Kim, Nayeon Jo, Taejin Lee, Hongkyung Ryou, Sun-Yul Lee, Yong Min

Electrochimica Acta, v.430, 2022-10

42
2022-10

Lim, Minhong Kim, Suhwan Kang, Junsik Jin, Dahee An, Hyeongguk Lee, Hyuntae Park, Joonam Lee, Mingyu Seo, Jiyeon Lee, Hochun et al

Advanced Functional Materials, v.32, no.40, 2022-10

51
2022-05

Song, Jihun Shin, Dong Ok Byun, Seoungwoo Roh, Youngjoon Bak, Cheol Song, Juhye Choi, Jaecheol Lee, Hongkyung Kwon, Tae-Soon Lee, Young-Gi et al

The Korean Electrochemical Society, 2022-05

177
2022-05

Song, Jihun Lee, Hyobin Kim, Suhwan Kang, Dongyoon Jung, Seungwon Lee, Hongkyung Kwon, Tae-Soon Lee, Yong Min

Frontiers in Materials, v.9, 2022-05

11
2022-04

Kim, Suhwan Song, Jihun Lee, Hyobin Jung, Seungwon Park, Joonam Lee, Hongkyung Lee, Yong Min

Frontiers in Materials, v.9, 2022-04

36
2022-01

Park, Kisung Jo, Youngseong Koo, Bonhyeop Lee, Hongkyung Lee, Hochun

Elsevier B.V., 2022-01

237
2021-12

Lee, Suk Hyung Koo, Bonhyeop Kang, Seokbum Lee, Hongkyung Lee, Hochun

Chemical Engineering Journal, v.425, 2021-12

208
2021-12

Highly Reversible Cycling of Zn-MnO2 Batteries Integrated with Acid-Treated Carbon Supportive Layer

Kim, Byung Gon Park, Sang Wook Choi, Hong Jun Park, Jun-Woo Lee, ,Hongkyung Choi, Jeong-Hee

Small Methods, 2021-12

192
2021-08

이민규 이동현 한재웅 정진오 최현빈 이현태 임민홍 이홍경

한국전기화학회, 2021-08

345
2021-07

Jo, Wonhee Kang, Hong Suk Choi, Jaeho Jung, Jinkwan Hyun, Jonghyun Kwon, Jaehyung Kim, Ilju Lee, Hongkyung Kim, Hee-Tak

American Chemical Society, 2021-07

189
2021-05

Jin, Dahee Roh, Youngjoon Jo, Taejin Ryou, Myung-Hyun Lee, Hongkyung Lee, Yong Min

Wiley-VCH, 2021-05

230
2021-03

Lim, Minhong Jo, Youngseong Lee, Hongkyung

The Korean Ceramic Society, 2021-03

241
2021-02

Jin, Dahee Roh, Youngjoon Jo, Taejin Shin, Dong Ok Song, Juhye Kim, Ju Young Lee, Young-Gi Lee, Hongkyung Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Elsevier BV, 2021-02

356
2021-01

Park, Joonam Bae, Kyung Taek Kim, Dohwan Jeong, Woo Young Nam, Jieun Lee, Myeong Ju Shin, Dong Ok Lee, Young-Gi Lee, Hongkyung Lee, Kang Taek et al

Elsevier BV, 2021-01

331
2020-11

Ren, Xiaodi Gao, Peiyuan Zou, Lianfeng Jiao, Shuhong Cao, Xia Zhang, Xianhui Jia, Hao Engelhard, Mark H. Matthews, Bethany E. Wu, Haiping et al

National Academy of Sciences, 2020-11

334
2020-08

Lee, Suk Hyung Park, Kisung Koo, Bonhyeop Park, Changhun Jang, Minchul Lee, Hongkyung Lee, Hochun

John Wiley & Sons Ltd., 2020-08

399
2020-08

Lee, Jinhong Lim, Hyung-Seok Cao, Xia Ren, Xiaodi Kwak, Won-Jin Rodriguez-Perez, Ismael A. Zhang, Ji-Guang Lee, Hongkyung Kim, Hee-Tak

American Chemical Society, 2020-08

309
2020-02

Cha, Eunho Lee, Hongkyung Choi, Wonbong

John Wiley and Sons, 2020-02

401
1 2 > >>

BROWSE