1. Journal Articles 12

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2021

Lim, Seyeong; Lee, Gyudong; Han, Sanghun; Kim, Jigeon; Yun, Sunhee; Lim, Jongchul; Pu, Yong Jin; Ko, Min Jae; Park, Taiho; Choi, Jongmin; Kim, Younghoon

ACS Energy Letters, 6(6), 2229-2237

211
2021

Lim, Sung Jun; Kim, Jigeon; Park, Jin Young; Min, Jung-wook; Yun, Seokjin; Park, Taiho; Kim, Younghoon; Choi, Jongmin

ACS Applied Materials and Interfaces, 13(5), 6119-6129

594
2020

Choi, Kyoungwon; Choi, Hyuntae; Min, Jihyun; Kim, Taewan; Kim, Dohyun; Son, Sung Yun; Kim, Guan-Woo; Choi, Jongmin; Park, Taiho

Solar RRL, 4(2), 1900251

416
2020

Kim, Taewan; Lim, Seyeong; Yun, Sunhee; Jeong, Sohee; Park, Taiho; Choi, Jongmin

Small, 16(45), 2002460

369
2020

Bae, Sung Yong; Oh, Jae Taek; Park, Jin Young; Ha, Su Ryong; Choi, Jongmin; Choi, Hyosung; Kim, Younghoon

Chemistry of Materials, 32(23), 10007-10014

375
2020

Kim, Jigeon; Cho, Sinyoung; Dinic, Filip; Choi, Jongmin; Choi, Changsoon; Jeong, Soon Moon; Lee, Jong-Soo; Voznyy, Oleksandr; Ko, Min Jae; Kim, Younghoon

Nano Energy, 75, 104985

447
2020

You, Hyung Ryul; Park, Jin Young; Lee, Duck Hoon; Kim, Younghoon; Choi, Jongmin

Applied Sciences, 10(3)

794
2020

Choi, Jongmin; Choi, Min-Jae; Kim, Junghwan; Dinic, Filip; Todorovic, Petar; Sun, Bin; Wei, Mingyang; Baek, Se-Woong; Hoogland, Sjoerd; de Arquer, F. Pelayo Garcia; Voznyy, Oleksandr; Sargent, Edward H.

Advanced Materials, 32(7), 1906497

679
2019

Kim, Jigeon; Koo, Bonkee; Kim, Wook. Hyun.; Choi, Jongmin; Choi, Changsoon; Lim, Sung Jun; Lee, Jong-Soo; Kim, Dae-Hwan; Ko, Min Jae; Kim, Younghoon

Nano Energy, 66

751
2019

유형렬; 최종민

전기화학회지, 22(3), 104-111

1883
2019

Kim, Younghoon; Che, Fanglin; Jo, Jea Woong; Choi, Jongmin; de Arquer, F. Pelayo Garcia; Voznyy, Oleksandr; Sun, Bin; Kim, Junghwan; Choi, Min-Jae; Quintero-Bermudez, Rafael; Fan, Fengjia; Tan, Chih Shan; Bladt, Eva; Walters, Grant; Proppe, Andrew H.; Zou, Chengqin; Yuan, Haifeng; Bals, Sara; Hofkens, Johan; Roeffaers, Maarten B. J.; Hoogland, Sjoerd; Sargent, Edward H.

Advanced Materials, 31(17)

696
2017

Jo, Jea Woong; Kim, Younghoon; Choi, Jongmin; de Arquer, F. Pelayo García; Walters, Grant; Sun, Bin; Ouellette, Olivier; Kim, Junghwan; Proppe, Andrew H.; Quintero-Bermudez, Rafael; Fan, James; Xu, Jixian; Tan, Chih Shan; Voznyy, Oleksandr; Sargent, Edward H.

Advanced Materials, 29(43)

1148
1

BROWSE