1. Journal Articles133

Issue Date Title Author(s) Journal View
2011-02

Lee, Chung-Hee Lim, Young-Chul Kwon, Soon Lee, Jong-Hun

Optical Engineering, v.50, no.2

3
2014

Lee, Chung-Hee Lim, Young-Chul Kim, Dongyoung Sohng, Kyu-Ik

Elektronika Ir Elektrotechnika, v.20, no.9, pp.54 - 58

5
2022-10

Jin, Youngseok Hyun, Eugin

19
2022-06

Kim, Hyunduk Sohn, Myoung-Kyu Lee, Sang-Heon

18
2022-09

Sohn, Myoung-Kyu Kim, Hyunduk

98
2022-02

Kim, Bong-seok Jin, Youngseok Lee, Jonghun Kim, Sangdong

37
2022-02

Kim, Youngduk Lee, Jin-Seo

77
2021-03

Kim, Hyunduk Lee, Sang-Heon Sohn, Myoung-Kyu

172
2021-12

금대현 권수현 이재성 이성훈

191
2021-12

진영석 현유진

195
2021-06

Sohn, Myoung-Kyu Lee, Sang-Heon Kim, Hyunduk

211
2021-12

Son, Guk-Jin Kwak, Donghoon Park, Mi-Kyung Kim, Youngduk Jung, Hee-Chul

251
2021-09

Li, Yijun Shim, Taehyun Shin, Dong-Hwan Lee, Seonghun Jin, Sungho

206
2021-07

Kim, Bongseok Jin, Youngseok Choi, Youngdoo Lee, Jonghun Kim, Sangdong

257
2021-08

Kwak, Donghoon Son, Guk-Jin Park, Mi-Kyung Kim, Youngduk

206
2021-06

Kim, Bong-seok Jin, Youngseok Lee, Jonghun Kim, Sangdong

180
2021-03 243
2021-01

Kim, Sangdong Kim, Bongseok Jin, Youngseok Lee, Jonghun

259
2021-06

Song, Seungeon Kim, Bongseok Kim, Sangdong Lee, Jonghun

276
2005-07

현유진 성광수

209
1 2 3 4 5 6 7 > >>

BROWSE