Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 78 to 82 of 82

Issue Date Title Author(s) Journal View
2018-09

손성화 장병훈 박경준

한국정보처리학회, 2018-09

476
2013-12

은용순 박경준 원명규 박태준 손상혁

한국정보과학회, 2013-12

668
2012-04

박경준 강미선 손성화

한국통신학회, 2012-04

277
2007

정구민 박경준 가충희 안현식 문찬우

한국신호처리시스템학회, 2007

499
2022-10

위광진 남성찬 고영배 박경준

한국통신학회논문지, v.47, no.10, pp.1548 - 1555, 2022-10

138
<< < 1 2 3 4 5 > >>

BROWSE