1. Journal Articles 45

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2019

Prakash, Sengodu; Zhang, Chunfei; Park, Jong-Deok; Razmjooei, Fatemeh; Yu, Jong-Sung

Journal of Colloid and Interface Science, 534, 47-54

55
2018

Razmjooei, Fatemeh; Pak, Chan Ho; Yu, Jong-Sung

ChemElectroChem, 5(14), 1985-1994

81
2018

Tammeveski, Kaido; Yu, Jong-Sung; Chen, Zhongwei

ChemElectroChem, 5(14), 1743-1744

96
2018

Sinhamahapatra, Apurba; Lee, Ha-Young; Shen, Shaohua; Mao, Samuel S.; Yu, Jong-Sung

Applied Catalysis B: Environmental, 237, 613-621

83
2018

Tran, Thanh Nhan; Song, Min Young; Kang, Tong Hyun; Samdani, Jitendra; Park, Hyean Yeol; Kim, Ha Suck; Jhung, S.H.; Yu, Jong-Sung

ChemElectroChem, 5(14), 1944-1953

159
2018

Jamal, Hasan; Kang, Byung Sun; Lee, Hochun; Yu, Jong-Sung; Lee, Chang-Seop

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, 64, 151-166

152
2017

Wang, Jiatang; Yuan, Jinliang; Yu, Jong Sung; Sunden, Bengt

International Journal of Energy Research, 41(14), 2121-2137

137
2018

Ji, Qingmin; Qiao, Xu; Liu, Xinbang; Jia, Hongbing; Yu, Jong Sung; Ariga, Katsuhiko

Bulletin of the Chemical Society of Japan, 91(3), 391-397

147
2017

Kim, Soon Hyun; Kim, Min Sun; Lee, Ha Young; Yu, Jong Sung

Rsc Advances, 7(80), 50693-50700

191
2017

Samdani, Jitendra; Kang, Tong Hyun; Zhang, Chunfei; Yu, Jong Sung

ACS Omega, 2(11), 7672-7681

160
2017

Saha, Arka; Sinhamahapatra, Apurba; Kang, Tong Hyun; Ghosh, Subhash C.; Yu, Jong Sung; Panda, Asit B.

Nanoscale, 9(43), 17029-17036

203
2016

Jia, XL[Jia, Xiangling]; Zhang, C[Zhang, Chen]; Liu, JJ[Liu, Juanjuan]; Lv, W[Lv, Wei]; Wang, DW[Wang, Da-Wei]; Tao, Y[Tao, Ying]; Li, ZJ[Li, Zhengjie]; Zheng, XY[Zheng, Xiaoyu]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]; Yang, QH[Yang, Quan-Hong]

Nanoscale, 8(8), 4447-4451

467
2017

Li, Haiping; Thanh-Nhan Tran; Lee, Byong-Jun; Zhang, Chunfei; Park, Jong-Deok; Kang, Tong-Hyun; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Materials and Interfaces, 9(24), 20294-20298

235
2018

Li, Haiping; Lee, Ha Young; Park, Gi Sang; Lee, Byong June; Park, Jong Deok; Shin, Cheol Hwan; Hou, Wanguo; Yu, Jong Sung

Carbon, 129, 637-645

231
2016

Zhang, Chunfei; Yu, Jong-Sung

Chemistry: A European Journal, 22(13), 4422-+

136
2016

Park, Hyean-Yeol; Kim, Min-Sik; Bae, Tae-Sung; Yuan, Jinliang; Yu, Jong-Sung

Langmuir, 32(18), 4415-4423

208
2016

Razmjooei, Fatemeh; Singh, Kiran Pal; Yu, Jong-Sung

Catalysis Today, 260, 148-157

126
2016

Chaudhari, Kiran N.; Chaudhari, Sudeshna; Yu, Jong-Sung

Journal of Electroanalytical Chemistry, 761, 98-105

182
2016

Choi, Yong-Mun; Singh, Kiran Pal; Park, Jong Deok; You, Nam-Ho; Yang, Cheol-Min; Goh, Munju; Yu, Jong-Sung

Energy Technology, 4(2), 278-287

133
2016

Thanh-Nhan Tran; Song, Min Young; Singh, Kiran Pal; Yang, Dae-Soo; Yu, Jong-Sung

Journal of Materials Chemistry A, 4(22), 8645-8657

243
1 2 3

BROWSE