1. Journal Articles 72

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2022

Lee, Byong-June; Zhao, Chen; Yu, Jeong-Hoon; Kang, Tong-Hyun; Park, Hyean-Yeol; Kang, Joonhee; Jung, Yongju; Liu, Xiang; Li, Tianyi; Xu, Wenqian; Zuo, Xiao-Bing; Xu, Gui-Liang; Amine, Khalil; Yu, Jong-Sung

Nature Communications, 13(1)

41
2022

Gwon, Kihak; Park, Jong-Deok; Lee, Seonhwa; Choi, Won Il; Hwang, Youngmin; Mori, Munemasa; Yu, Jong-Sung; Lee, Do Nam

International Journal of Biological Macromolecules, 208, 149-158

22
2022

Tetteh, Emmanuel Batsa; Gyan-Barimah, Caleb; Lee, Ha-Young; Kang, Tong-Hyun; Kang, Seonghyeon; Ringe, Stefan; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Materials and Interfaces, 14(22), 25246-25256

17
2022

Kang, Tong-Hyun; Lee, Byong-June; Lim, Chaesung; Lee, Ha-Young; Han, Jeong Woo; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Energy Materials, 5(5), 5691-5703

46
2021

Wei, Yi; Shin, Cheol-Hwan; Gyan-Barimah, Caleb; Tetteh, Emmanuel Batsa; Park, Gisang; Yu, Jong-Sung

Sustainable Energy & Fuels, 5(22), 5789-5797

210
2021

Gwon, Kihak; Park, Jong-Deok; Lee, Seonhwa; Han, Ihn; Yu, Jong-Sung; Lee, Do Nam

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 99, 264-270

393
2021

Park, Gisang; Shin, Cheol-Hwan; Kang, Joonhee; Lee, Kug-Seung; Zhang, Chunfei; Lim, Byeonghwa; Kim, CheolGi; Yu, Jong-Sung

Journal of Materials Chemistry A, 9(20), 12060-12073

214
2021

Zhang, Chunfei; Park, Gisang; Lee, Byong-June; Xia, Lan; Miao, He; Yuan, Jinliang; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Materials and Interfaces, 13(20), 23714-23723

187
2021

Biswas, Shubham; Lee, Ha-Young; Prasad, Manohar; Sharma, Abhishek; Yu, Jong-Sung; Sengupta, Siddhartha; Pathak, Devendra Deo; Sinhamahapatra, Apurba

ACS Applied Nano Materials, 4(5), 4441-4451

239
2021

Zhang, Chunfei; Ju, Shenghong; Kang, Tong-Hyun; Park, Gisang; Lee, Byong-June; Miao, He; Wu, Yunwen; Yuan, Jinliang; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Materials and Interfaces, 13(3), 4294-4304

312
2020

Tetteh, Emmanuel Batsa; Lee, Ha-Young; Shin, Cheol-Hwan; Kim, Seung-hoon; Ham, Hyung Chul; Tran, Thanh Nhan; Jang, Jue-Hyuk; Yoo, Sung Jong; Yu, Jong-Sung

ACS Energy Letters, 5(5), 1601-1609

325
2020

Mondal, Aniruddha; Biswas, Shubham; Srishti; Kumar, Aditya; Yu, Jong-Sung; Sinhamahapatra, Apurba

Nanoscale Advances, 2(10), 4473-4481

357
2020

Razmjooei, Fatemeh; Yu, Jeong-Hoon; Lee, Ha-Young; Lee, Byong-June; Singh, Kiran Pal; Kang, Tong-Hyun; Kim, Hyoung-Juhn; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Energy Materials, 3(11), 11164-11176

357
2020

Shin, Cheol-Hwan; Wei, Yi; Park, Gi Sang; Kang, Joon Hee; Yu, Jong-Sung

Sustainable Energy & Fuels, 4(12), 6311-6320

336
2021

Samdani, Jitendra; Tran, Thanh Nhan; Kang, Tong-Hyun; Lee, Byong-June; Jang, Yun Hee; Yu, Jong-Sung; Shanmugam, Sangaraju

Journal of Power Sources, 483, 229174

613
2020

Samdani, Jitendra Shashikant; Kang, Tong-Hyun; Lee, Byong-June; Jang, Yun Hee; Yu, Jong-Sung; Shanmugam, Sangaraju

ACS Applied Materials and Interfaces, 12(49), 54524-54536

370
2020

Tran, Thanh Nhan; Lee, Ha-Young; Park, Jong-Deok; Kang, Tong-Hyun; Lee, Byong-June; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Energy Materials, 3(7), 6310-6322

405
2020

Singh, Kiran Pal; Shin, Cheol-Hwan; Lee, Ha-Young; Razmjooei, Fatemeh; Sinhamahapatra, Apurba; Kang, Joonhee; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Nano Materials, 3(4), 3634-3645

449
2020

Lee, Byong-June; Kang, Tong-Hyun; Lee, Ha-Young; Samdani, Jitendra; Jung, Yongju; Zhang, Chunfei; Yu, Zhou; Xu, Gui-Liang; Cheng, Lei; Byun, Seoungwoo; Lee, Yong Min; Amine, Khalil; Yu, Jong-Sung

Advanced Energy Materials, 10(22), 1903934

642
2020

Kasturi, Satish; Torati, Sri Ramulu; Eom, Yun Ji; Ahmad, Syafiq; Lee, Byong-June; Yu, Jong-Sung; Kim, CheolGi

RSC Advances, 10(23), 13722-13731

608
1 2 3 4

BROWSE