1. Journal Articles 39

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

Wang, Jiatang; Yuan, Jinliang; Yu, Jong Sung; Sunden, Bengt

International Journal of Energy Research, 41(14), 2121-2137

8
2018

Ji, Qingmin; Qiao, Xu; Liu, Xinbang; Jia, Hongbing; Yu, Jong Sung; Ariga, Katsuhiko

Bulletin of the Chemical Society of Japan, 91(3), 391-397

8
2017

Kim, Soon Hyun; Kim, Min Sun; Lee, Ha Young; Yu, Jong Sung

Rsc Advances, 7(80), 50693-50700

52
2017

Samdani, Jitendra; Kang, Tong Hyun; Zhang, Chunfei; Yu, Jong Sung

ACS Omega, 2(11), 7672-7681

27
2017

Saha, Arka; Sinhamahapatra, Apurba; Kang, Tong Hyun; Ghosh, Subhash C.; Yu, Jong Sung; Panda, Asit B.

Nanoscale, 9(43), 17029-17036

67
2017

Ahmed, Imteaz; Panja, Tandra; Khan, Nazmul Abedin; Sarker, Mithun; Yu, Jong-Sung; Jhung, Sung Hwa

ACS Applied Materials and Interfaces, 9(11), 10276-10285

79
2016

Du, ZL[Du, Zhonglin]; Pan, ZX[Pan, Zhenxiao]; Fabregat-Santiago, F[Fabregat-Santiago, Francisco]; Zhao, K[Zhao, Ke]; Long, DH[Long, Donghui]; Zhang, H[Zhang, Hua]; Zhao, YX[Zhao, Yixin]; Zhong, XH[Zhong, Xinhua]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]; Bisquert, J[Bisquert, Juan]

Journal of Physical Chemistry Letters, 7(16), 3103-3111

100
2016

Tran, TN[Thanh-Nhan Tran]; Song, MY[Song, Min Young]; Singh, KP[Singh, Kiran Pal]; Yang, DS[Yang, Dae-Soo]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]

Journal of Materials Chemistry A, 4(22), 8645-8657

96
2015

Bhattacharjya, D[Bhattacharjya, Dhrubajyoti]; Jeon, IY[Jeon, In-Yup]; Park, HY[Park, Hyean-Yeol]; Panja, T[Panja, Tandra]; Baek, JB[Baek, Jong-Beom]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]

Langmuir, 31(20), 5676-5683

92
2015

Sinhamahapatra, A[Sinhamahapatra, Apurba]; Jeon, JP[Jeon, Jong-Pil]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]

Energy and Environmental Science, 8(12), 3539-3544

99
2015

Choi, H[Choi, Hyeju]; Do, K[Do, Kwangseok]; Park, S[Park, Sojin]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]; Ko, J[Ko, Jaejung]

Chemistry: A European Journal, 21(45), 15919-15923

77
2017

Li, Haiping; Thanh-Nhan Tran; Lee, Byong-Jun; Zhang, Chunfei; Park, Jong-Deok; Kang, Tong-Hyun; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Materials and Interfaces, 9(24), 20294-20298

112
2015

Sinhamahapatra, A[Sinhamahapatra, Apurba]; Bhattacharjya, D[Bhattacharjya, Dhrubajyoti]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]

RSC Advances, 5(47), 37721-37728

78
2015

Yang, S[Yang, Sungeun]; Chung, DY[Chung, Dong Young]; Tak, YJ[Tak, Young-Joo]; Kim, J[Kim, Jiwhan]; Han, H[Han, Haksu]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]; Soon, A[Soon, Aloysius]; Sung, YE[Sung, Yung-Eun]; Lee, H[Lee, Hyunjoo]

Applied Catalysis B: Environmental, 174, 35-42

91
2017

Razmjooei, Fatemeh; Singh, Kiran Pal; Yang, Dae-Soo; Cui, Wei; Jang, Yun Hee; Yu, Jong-Sung

ACS Catalysis, 7(4), 2381-2391

135
2017

Razzaq, Abdul; Sinhamahapatra, Apurba; Kang, Tong-Hyung; Grimes, Craig A.; Yu, Jong-Sung; In, Su-Il

Applied Catalysis B: Environmental, 215, 28-35

142
2016

Park, HY[Park, Hyean-Yeol]; Kim, MS[Kim, Min-Sik]; Bae, TS[Bae, Tae-Sung]; Yuan, JL[Yuan, Jinliang]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]

Langmuir, 32(18), 4415-4423

88
2015

Chaudhari, S[Chaudhari, Sudeshna]; Bhattacharjya, D[Bhattacharjya, Dhrubajyoti]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]

Bulletin of the Korean Chemical Society, 36(9), 2330-2336

65
2015

Razmjooei, F[Razmjooei, Fatemeh]; Singh, KP[Singh, Kiran Pal]; Bae, EJ[Bae, Eun Jin]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]

Journal of Materials Chemistry A, 3(20), 11031-11039

79
2016

Zheng, Y[Zheng, Yongping]; Yang, DS[Yang, Dae-Soo]; Kweun, JM[Kweun, Joshua M.]; Li, C[Li, Chenzhe]; Tan, K[Tan, Kui]; Kong, FT[Kong, Fantai]; Liang, CP[Liang, Chaoping]; Chabal, YJ[Chabal, Yves J.]; Kim, YY[Kim, Yoon Young]; Cho, M[Cho, Maenghyo]; Yu, JS[Yu, Jong-Sung]; Cho, K[Cho, Kyeongjae]

Nano Energy, 30, 443-449

105
1 2

BROWSE