Current filters:
Add filters:

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).

Item hits:

Issue Date Title Author(s) Journal View
2015-05

Ha, Shinwon Ryu, Hye Young Chung, Kyung Min Baek, Seung-Hoon Kim, Eun-Kyoung Yu, Seong-Woon

680
2022-09

Kim, Dong Kyu Jeong, Hyobin Bae, Jingi Cha, Moon-Yong Kang, Moonkyung Shin, Dongjin Ha, Shinwon Hyeon, Seung Jae Kim, Hokeun Suh, Kyujin Choi, Mi-Sun Ryu, Hoon Yu, Seong-Woon Kim, Jong-Il Kim, Yeon-Soo Lee, Sang-Won Hwang, Daehee Mook-Jung, Inhee

28
2019-05

Jeon, Sungwoong Kim, Sangwon Ha, Shinwon Lee, Seungmin Kim, Eunhee Kim, So Yeun Park, Sun Hwa Jeon, Jung Ho Kim, Sung Won Moon, Cheil Nelson, Bradley J. Kim, Jin-Young Yu, Seong-Woon Choi, Hongsoo

552
2021-03

Ryu, Hye Young Kim, Eunjung Leah Jeong, Hyeonjeong Yeo, Bo Kyoung Lee, Ji Won Nam, Hyeri Ha, Shinwon An, Hyun-Kyu Park, Hyunhee Jung, Seonghee Chung, Kyung Min Kim, Jiyea Lee, Byung-Hoon Cheong, Heesun Kim, Eun-Kyoung Yu, Seong-Woon

290
2017-08

Ha, Shinwon Jeong, Seol-Hwa Yi, Kyungrim Chung, Kyung Min Hong, Caroline Jeeyeon Kim, Seong Who Kim, Eun-Kyoung Yu, Seong-Woon

876
2019-05

Lee, Ji-Won Nam, Hyeri Kim, Eunjung Leah Jeon, Yoon Jeong Min, Hyunjung Ha, Shinwon Lee, Younghwan Kim, Seon-Young Lee, Sung Joong Kim, Eun-Kyoung Yu, Seong-Woon

831
1

Discover

BROWSE