1. Journal Articles 31

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2019

Gao, Chun Yan; Lu, Qi; Choi, Hyoung Jin; Kim, Nam-Hui; You, Chun-Yeol

Journal of Magnetics, 24(1), 162-167

41
2019

Park, In Hye; Kwon, Seung Hyuk; Choi, Hyoung Jin; Kim, Nam-Hui; You, Chun-Yeol

Journal of Magnetics, 24(1), 155-161

49
2018

Kwon, Jaesuk; Hwang, Hee-Kyeong; Hong, Jung-Il; You, Chun-Yeol

Scientific Reports, 8

63
2018

Hwang, Hee-Kyeong; Kwon, Jaesuk; Lee, Ki-Seung; Hong, Jung-Il; You, Chun-Yeol

Journal of Applied Physics, 124(19)

82
2018

Lee, Myoung-Jae; Park, Gyeong-Su; Seo, David Hyungseok; Kwon, Sung Min; Lee, Hyeon-Jun; Kim, June-Seo; Jung, Minkyung; You, Chun-Yeol; Lee, Hyangsook; Kim, Hee-Goo; Pang, Su-Been; Seo, Sunae; Hwang, Hyunsang; Park, Sung Kyu

ACS Applied Materials & Interfaces, 10(35), 29757-29765

113
2018

Choe, Sug-Bong; You, Chun Yeol

Journal of the Korean Physical Society, 73(2), 238-241

111
2018

Cho, Jaehun; Miwa, Shinji; Yakushiji, Kay; Kubota, Hitoshi; Fukushima, Akio; You, Chun Yeol; Yuasa, Shinji; Suzuki, Yoshishige

Physical Review Applied, 10(1)

133
2012

Kim, Min Su; Liu, Ying Dan; Park, Bong Jun; You, Chun-Yeol; Choi, Hyoung Jin

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 18(2), 664-667

125
2012

Lee, Hun-Sung; Ryu, Kwang-Su; You, Chun-Yeol; Jeon, Kun-Rok; Yang, See-Hun; Parkin, Stuart S. P.; Shin, Sung-Chul

Journal of Applied Physics, 111(7)

132
2018

Park, Garam; Oh, In-Hwan; Park, J. M. Sungil; Jeong, Jin Yong; You, Chun Yeol; Kim, June Seo; Kim, Yonghwan; Jung, Jong Hoon; Hur, Namjung; Kim, Younghak; Kim, J-Y; Hong, Chang Seop; Kim, Ki-Yeon

Scientific Reports, 8

224
2018

Cho, Jaehun; Kim, Nam Hui; Jeong, Jin Yong; Han, Dong-Soo; Swagten, Henk J. M.; Kim, June Seo; You, Chun Yeol

IEEE Transactions on Magnetics, 54(6), 1500104

234
2015

Kim, Dong Seok; Nawaoka, Kohei; Miwa, Shinji; Park, Seung Young; Shiota, Yoichi; You, Chun Yeol; Cho, Jae Hun; Lee, Byung Chan; Yoshishige Suzuki; Rhie, Kung Won

Journal of the Korean Physical Society, 67(5), 906-910

249
2017

Yun, Han Sol; Park, Kwon Jin; Lee, Jung Sub; You, Chun Yeol; Cho, Nam Hee

Science of Advanced Materials, 9(10), 1785-1796

284
2017

Kim, Hyung Suk; Heo, Seo Weon; You, Chun Yeol

AIP Advances, 7(12)

265
2017

임혜인; 정솔; 김남희; 유천열

한국자기학회지, 27(6), 206-209

327
2017

Cha, In Ho; Kim, Nam Hui; Kim, Yong Jin; Kim, Gyu Won; You, Chun Yeol; Kim, Young Keun

IEEE Magnetics Letters, 8

437
2016

Kim, Nam-Hui; Jung, Jinyong; Cho, Jaehun; Han, Dong-Soo; Yin, Yuxiang; Kim, June-Seo; Swagten, Henk J. M.; You, Chun-Yeol

Applied Physics Letters, 108(14)

385
2016

Kim, H[Kim, Hyungsuk]; You, CY[You, Chun-Yeol]

Journal of Magnetics, 21(4), 491-495

445
2016

Choi, HC[Choi, Hyeok-Cheol]; You, CY[You, Chun-Yeol]; Kim, KY[Kim, Ki-Yeon]

Journal of Applied Physics, 120(17)

364
2016

Cho, J[Cho, Jaehun]; Miwa, S[Miwa, Shinji]; Yakushiji, K[Yakushiji, Kay]; Tamaru, S[Tamaru, Shingo]; Kubota, H[Kubota, Hitoshi]; Fukushima, A[Fukushima, Akio]; Fujimoto, S[Fujimoto, Satoshi]; Tamura, E[Tamura, Eiiti]; You, CY[You, Chun-Yeol]; Yuasa, S[Yuasa, Shinji]; Suzuki, Y[Suzuki, Yoshishige]

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics, 94(18)

345
1 2

BROWSE