1. Journal Articles 23

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2012

Kim, Min Su; Liu, Ying Dan; Park, Bong Jun; You, Chun-Yeol; Choi, Hyoung Jin

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 18(2), 664-667

21
2012

Lee, Hun-Sung; Ryu, Kwang-Su; You, Chun-Yeol; Jeon, Kun-Rok; Yang, See-Hun; Parkin, Stuart S. P.; Shin, Sung-Chul

Journal of Applied Physics, 111(7)

17
2018

Cho, Jaehun; Kim, Nam Hui; Jeong, Jin Yong; Han, Dong-Soo; Swagten, Henk J. M.; Kim, June Seo; You, Chun Yeol

IEEE Transactions on Magnetics, 54(6), 1500104

65
2015

Kim, Dong Seok; Nawaoka, Kohei; Miwa, Shinji; Park, Seung Young; Shiota, Yoichi; You, Chun Yeol; Cho, Jae Hun; Lee, Byung Chan; Yoshishige Suzuki; Rhie, Kung Won

Journal of the Korean Physical Society, 67(5), 906-910

90
2017

Yun, Han Sol; Park, Kwon Jin; Lee, Jung Sub; You, Chun Yeol; Cho, Nam Hee

Science of Advanced Materials, 9(10), 1785-1796

107
2017

Kim, Hyung Suk; Heo, Seo Weon; You, Chun Yeol

AIP Advances, 7(12)

102
2017

임혜인; 정솔; 김남희; 유천열

한국자기학회지, 27(6), 206-209

136
2016

Kim, NH[Kim, Nam-Hui]; Jung, J[Jung, Jinyong]; Cho, J[Cho, Jaehun]; Han, DS[Han, Dong-Soo]; Yin, YX[Yin, Yuxiang]; Kim, JS[Kim, June-Seo]; Swagten, HJM[Swagten, Henk J. M.]; You, CY[You, Chun-Yeol]

Applied Physics Letters, 108(14)

223
2016

Kim, H[Kim, Hyungsuk]; You, CY[You, Chun-Yeol]

Journal of Magnetics, 21(4), 491-495

267
2016

Choi, HC[Choi, Hyeok-Cheol]; You, CY[You, Chun-Yeol]; Kim, KY[Kim, Ki-Yeon]

Journal of Applied Physics, 120(17)

196
2016

Cho, J[Cho, Jaehun]; Miwa, S[Miwa, Shinji]; Yakushiji, K[Yakushiji, Kay]; Tamaru, S[Tamaru, Shingo]; Kubota, H[Kubota, Hitoshi]; Fukushima, A[Fukushima, Akio]; Fujimoto, S[Fujimoto, Satoshi]; Tamura, E[Tamura, Eiiti]; You, CY[You, Chun-Yeol]; Yuasa, S[Yuasa, Shinji]; Suzuki, Y[Suzuki, Yoshishige]

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics, 94(18)

191
2016

Song, HS[Song, Hyon-Seok]; Lee, KD[Lee, Kyeong-Dong]; Yang, SH[Yang, See-Hun]; Sohn, JW[Sohn, Jeong-Woo]; Kim, HJ[Kim, Hyun Joong]; You, CY[You, Chun-Yeol]; Park, BG[Park, Byong-Guk]; Parkin, S[Parkin, Stuart]; Shin, SC[Shin, Sung-Chul]; Hong, JI[Hong, Jung-Il]

Current Applied Physics, 16(10), 1349-1352

217
2016

Han, DS[Han, Dong-Soo]; Kim, NH[Kim, Nam-Hui]; Kim, JS[Kim, June-Seo]; Yin, YX[Yin, Yuxiang]; Koo, JW[Koo, Jung-Woo]; Cho, J[Cho, Jaehun]; Lee, S[Lee, Sukmock]; Klaui, M[Klaeui, Mathias]; Swagten, HJM[Swagten, Henk J. M.]; Koopmans, B[Koopmans, Bert]; You, CY[You, Chun-Yeol]

Nano Letters, 16(7), 4438-4446

213
2017

Kim, Ji-Wan; Song, Hyon-Seok; You, Chun-Yeol; Shin, Sung-Chul

Current Applied Physics, 17(7), 1009-1013

194
2017

You, Chun Yeol; Kim, Hyungsuk

IEEE Transactions on Magnetics, 53(11)

141
2017

Min, Tae-Hong; Choi, Hyoung-Jin; Kim, Nam-Hui; Park, Kwon-Jin; You, Chun-Yeol

Colloids and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects, 531, 48-55

180
2017

Cha, In Ho; Kim, Nam Hui; Kim, Yong Jin; Kim, Gyu Won; You, Chun Yeol; Kim, Young Keun

IEEE Magnetics Letters, 8

279
2017

Lo Conte, R.; Karnad, G. V.; Martinez, E.; Lee, K.; Kim, N. -H.; Han, D. -S.; Kim, J. -S.; Prenzel, S.; Schulz, T.; You, C. -Y.; Swagten, H. J. M.; Klaeui, M.

AIP Advances, 7(6)

249
2017

Kim, Nam-Hui; Cho, Jaehun; Jung, Jinyong; Han, Dong-Soo; Yin, Yuxiang; Kim, June-Seo; Swagten, Henk J. M.; Lee, Kyujoon; Jung, Myung-Hwa; You, Chun-Yeol

AIP Advances, 7(3)

198
2017

Cho, Jaehun; Kim, Nam-Hui; Kang, Seung Ku; Hwang, Hee-Kyeong; Jung, Jin-Young; Swagten, Henk J. M.; Kim, June-Seo; You, Chun-Yeol

Journal of Physics D-Applied Physics, 50(42)

250
1 2

BROWSE