Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 5 of 5

Issue Date Title Author(s) Journal View
2018-06

Go, Gwangjun Nguyen, Van Du Jin, Zhen Park, Jong-Oh Park, Sukho

제어·로봇·시스템학회, 2018-06

605
2017-10

Li, Hao Jin, Zhen Cho, Sung-Hoon Jeon, Mi-Jeong Nguyen, Van Du Park, Jong-Oh Park, Suk-Ho

Institute of Physics Publishing LTD, 2017-10

912
2020-01

Zheng, Shaohui Jin, Zhen Han, Cuiping Li, Jingjing Xu, Hang Park, Sukho Park, Jong-Oh Choi, Eunpyo Xu, Kai

Springer, 2020-01

529
2017-10

Wang, Fan Jin, Zhen Zheng, Shaohui Li, Hao Cho, Sunghoon Kim, Hyeon Joe Kim, Seong-Jun Choi, Eunpyo Park, Jong-Oh Park, Sukho

Elsevier B.V., 2017-10

834
2019-12

Jin, Zhen Nguyen, Kim.Tien Go, Gwangjun Kang, Byungjeon Min, Hyun-Ki Kim, Seok-Jae Kim, Yun Li, Hao Kim, Chang-Sei Lee, Seonmin et al

American Chemical Society, 2019-12

553
1

BROWSE