Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 16 of 16

Issue Date Title Author(s) Journal View
2022-03

Kim, Doyeub Jeong, Incheol Kim, Kyeong Joon Bae, Kyung Taek Kim, Dongyeon Koo, Jongun Yu, Hyeongmin Lee, Kang Taek

Journal of the Korean Ceramic Society, v.59, no.2, pp.131 - 152, 2022-03

234
2019-01

Kim, Kyeong Joon Rath, Manasa Kumar Kwak, Hun Ho Kim, Hyung Jun Han, Jeong Woo Hong, Seung-Tae Lee, Kang-Taek

American Chemical Society, 2019-01

606
2019-05

Kim, Kyeong Joon Shin, Tae Ho Lee, Kang-Taek

Elsevier BV, 2019-05

566
2021-03

Kim, Doyeub Park, Jin Wan Chae, Munseok S. Jeong, Incheol Park, Jeong Hwa Kim, Kyeong Joon Lee, Jong Jun Jung, Chanhoon Lee, Chan-Woo Hong, Seung-Tae et al

Royal Society of Chemistry, 2021-03

605
2020-12

Park, Jeong Hwa Kim, Kyeong Joon Jung, Chan Hoon Jeong, Woo Young Shin, Hong Rim Hong, J. -E. Lee, Kang Taek

John Wiley & Sons Ltd., 2020-12

416
2022-10

Kim, Kyeong Joon Lim, Chaesung Bae, Kyung Taek Lee, Jong Jun Oh, Mi Young Kim, Hyung Jun Kim, Hyunmin Kim, Guntae Shin, Tae Ho Han, Jeong Woo et al

Applied Catalysis B: Environmental, v.314, 2022-10

96
2020

Kim, Kyeong Joon

DGIST, 2020

467
2019-12

Oh, Mi Young Kim, Jung Hyun Lee, Young Wook Kim, Kyeong Joon Shin, Hong Rim Park, Hyeokjun Lee, Kang Taek Kang, Kisuk Shin, Tae Ho

American Chemical Society, 2019-12

557
2021-01

Park, Jeong Hwa Jung, Chan Hoon Kim, Kyeong Joon Kim, Doyeub Shin, Hong Rim Hong, Jong-Eun Lee, Kang Taek

ACS Applied Materials & Interfaces, v.13, no.2, pp.2496 - 2506, 2021-01

336
2019-09

Thaheem, Imdadullah Kim, Kyeong Joon Lee, Jong Jun Joh, Dong Woo Jeong, Incheol Lee, Kang Taek

Royal Society of Chemistry, 2019-09

495
2019-09

Yun, Byung-Hyun Kim, Kyeong Joon Joh, Dong Woo Chae, Munseok S. Lee, Jong Jun Kim, Dae-Won Kang, Seokbeom Choi, Doyoung Hong, Seung-Tae Lee, Kang Taek

Royal Society of Chemistry, 2019-09

535
2019-09

Yun, Byung-Hyun Kim, Kyeong Joon Joh, Dong Woo Chae, Munseok S. Lee, Jong Jun Kim, Dae-Won Kang, Seokbeom Choi, Doyoung Hong, Seung-Tae Lee, Kang Taek

Journal of Materials Chemistry A, v.7, no.36, pp.20558 - 20566, 2019-09

18
2018-06

Joh, Dong Woo Cha, Areum Park, Jeong Hwa Kim, Kyeong Joon Bae, Kyung Taek Kim, Doyeub Choi, Young Ki An, Hyegsoon Shin, Ji Su Yoon, Kyung Joong et al

American Chemical Society, 2018-06

272
2021-11

Lee, Jong Jun Kim, Kyeounghak Kim, Kyeong Joon Kim, Hyung Jun Lee, Yong Min Shin, Tae Ho Han, Jeong Woo Lee, Kang Taek

한국공업화학회, 2021-11

303
2020-08

Kim, Kyeong Joon Park, Jeong Hwa Lee, Kang Taek

Springer, 2020-08

436
2019-06

Park, Jeong Hwa Bae, Gyeong Taek Kim, Kyeong Joon Joh, Dong Woo Kim, Doyeub Myung, Jae-Ha Lee, Kang Taek

Pergamon Press Ltd., 2019-06

654
1

BROWSE