Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 12 of 12

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
ACCEPT

Song, Jihun; Shin, Dong Ok; Byun, Seoungwoo; Roh, Youngjoon; Bak, Cheol; Song, Juhye; Choi, Jaecheol; Lee, Hongkyung; Kwon, Tae-Soon; Lee, Young-Gi; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Journal of Electrochemical Science and Technology

76
2022

Kim, Ju Young; Jung, Seungwon; Kang, Seok Hun; Lee, Myeong Ju; Jin, Dahee; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, 518

116
2020

Kim, Ju Young; Park, Joonam; Lee, Myeong Ju; Kang, Seok Hun; Shin, Dong Ok; Oh, Jimin; Kim, Jumi; Kim, Kwang Man; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

ACS Energy Letters, 5(9), 2995-3004

309
2019

Kim, Ju Young; Shin, Dong Ok; Chang, Taeyong; Kim, Kwang Man; Jeong, Jiseon; Park, Joonam; Lee, Yong Min; Cho, Kuk Young; Phatak, Charudatta; Hong, Seungbum; Lee, Young-Gi

Electrochimica Acta, 300, 299-305

632
2020

Oh, Jimin; Kim, Jumi; Lee, Yong Min; Kim, Ju Young; Shin, Dong Ok; Lee, Myeong Ju; Hong, Seungbum; Lee, Young-Gi; Kim, Kwang Man

Materials Research Bulletin, 132, 111008

305
2022

Kim, Ju Young; Jung, Seungwon; Kang, Seok Hun; Park, Joonam; Lee, Myeong Ju; Jin, Dahee; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, 12(3), 2103108

108
2019

Oh, Jimin; Kim, Jumi; Lee, Yong Min; Shin, Dong Ok; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Kim, Kwang Man

Materials Chemistry and Physics, 222, 1-10

692
2021

Lee, Myeong Ju; Shin, Dong Ok; Kim, Ju Young; Oh, Jimin; Kang, Seok Hun; Kim, Jumi; Kim, Kwang Man; Lee, Yong Min; Kim, Sang Ouk; Lee, Young-Gi

Energy Storage Materials, 37, 306-314

173
2011

Kim, Bong Hoon; Lee, Duck Hyun; Kim, Ju Young; Shin, Dong Ok; Jeong, Hu Young; Hong, Seonki; Yun, Je Moon; Koo, Chong Min; Lee, Haeshin; Kim, Sang Ouk

Advanced Materials, 23(47), 5618-5622

82
2021

Kim, Ju Young; Park, Joonam; Kang, Seok Hun; Jung, Seungwon; Shin, Dong Ok; Lee, Myeong Ju; Oh, Jimin; Kim, Kwang Man; Zausch, Jochen; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

Energy Storage Materials, 41, 289-296

135
2021

Jin, Dahee; Roh, Youngjoon; Jo, Taejin; Shin, Dong Ok; Song, Juhye; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, 406

343
2021

Park, Joonam; Bae, Kyung Taek; Kim, Dohwan; Jeong, Woo Young; Nam, Jieun; Lee, Myeong Ju; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Lee, Kang Taek; Lee, Yong Min

Nano Energy, 79, 105456

337
1

BROWSE