Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 20 of 9275

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2015

김재현; 백성호; 박영태; 정영민

1457
2021

Muniyappan, Srinivasan; Lin, Yuxi; Lee, Young-Ho; Kim, Jin Hae

Biology, 10(6), 453

298
2018

Lee, Jung Hun; Choi, Hyun Ho; Park, Yeong Don; Anthony, John E.; Lim, Jung Ah; Cho, Jangwhan; Chung, Dae Sung; Hwang, Jin Hyun; Jang, Ho Won; Cho, Kil Won; Lee, Wi Hyoung

Advanced Functional Materials, 28(34)

1270
2019

이지환; 박경준

2019년도 한국통신학회 동계종합학술발표회, 152-153

301
2015

김경진

320
2019

제윤규; 이나혜; 구재형

476
2022

Zhang, Haibo; Yi, Jun Koo; Huang, Hai; Park, Sijun; Kwon, Wookbong; Kim, Eungyung; Jang, Soyoung; Kim, Si Yong; Choi, Seong-Kyoon; Yoon, Duhak; Kim, Sung Hyun; Liu, Kangdong; Dong, Zigang; Ryoo, Zae Young; Kim, Myoung Ok

Journal of Ginseng Research, 46(3), 396-407

358
2020

Ko, Jaewon

한림원 석학과의 만남

292
2019

Ko, Jaewon

제2회 의공인의 밤

209
2019

Ko, Jaewon

한림원 석학과의 만남

253
2018

현유진; 진영석; 전형철

2018년도 춘계 마이크로파 및 전파전파 합동 학술대회

224
2008

Kwak, Gi Seop; Wang, Sheng; Choi, Myung Sik; Kim, Hye Ryun; Choi, Kyu Han; Han, Yoon Soo; Hur, Young Jun; Kim, Sung Hoon

Dyes and Pigments, 78(1), 25-33

1522
2012

이현구; 김동주

(사)디지털산업정보학회 논문지, 8(2), 31-40

1492
2009152
2009820
2008360
2008153
2008362
2018

이현욱; 오세훈

639
2020

송민호; 서순애; 이명재; 김태광

297
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11464

BROWSE