1. Journal Articles 16

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
ACCEPT

Song, Jihun; Shin, Dong Ok; Byun, Seoungwoo; Roh, Youngjoon; Bak, Cheol; Song, Juhye; Choi, Jaecheol; Lee, Hongkyung; Kwon, Tae-Soon; Lee, Young-Gi; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Journal of Electrochemical Science and Technology

81
2021

Kim, Byung Gon; Park, Sang Wook; Choi, Hong Jun; Park, Jun-Woo; Lee, ,Hongkyung; Choi, Jeong-Hee

Small Methods

127
2021

이민규; 이동현; 한재웅; 정진오; 최현빈; 이현태; 임민홍; 이홍경

전기화학회지, 24(3), 65-75

188
2022

Park, Kisung; Jo, Youngseong; Koo, Bonhyeop; Lee, Hongkyung; Lee, Hochun

Chemical Engineering Journal, 427

158
2021

Lee, Suk Hyung; Koo, Bonhyeop; Kang, Seokbum; Lee, Hongkyung; Lee, Hochun

Chemical Engineering Journal, 425, 130612

134
2021

Jo, Wonhee; Kang, Hong Suk; Choi, Jaeho; Jung, Jinkwan; Hyun, Jonghyun; Kwon, Jaehyung; Kim, Ilju; Lee, Hongkyung; Kim, Hee-Tak

Nano Letters, 21(13), 5500-5507

111
2021

Jin, Dahee; Roh, Youngjoon; Jo, Taejin; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Hongkyung; Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, 11(18)

162
2021

Lim, Minhong; Jo, Youngseong; Lee, Hongkyung

Ceramist, 24(1), 4-21

143
2020

Ren, Xiaodi; Gao, Peiyuan; Zou, Lianfeng; Jiao, Shuhong; Cao, Xia; Zhang, Xianhui; Jia, Hao; Engelhard, Mark H.; Matthews, Bethany E.; Wu, Haiping; Lee, Hongkyung; Niu, Chaojiang; Wang, Chongmin; Arey, Bruce W.; Xiao, Jie; Liu, Jun; Zhang, Ji-Guang; Xu, Wu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(46), 28603-28613

320
2021

Park, Joonam; Bae, Kyung Taek; Kim, Dohwan; Jeong, Woo Young; Nam, Jieun; Lee, Myeong Ju; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Lee, Kang Taek; Lee, Yong Min

Nano Energy, 79, 105456

341
2021

Jin, Dahee; Roh, Youngjoon; Jo, Taejin; Shin, Dong Ok; Song, Juhye; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, 406

349
2020

Lee, Suk Hyung; Park, Kisung; Koo, Bonhyeop; Park, Changhun; Jang, Minchul; Lee, Hongkyung; Lee, Hochun

Advanced Functional Materials, 30(35), 2003132

349
2020

Lee, Jinhong; Lim, Hyung-Seok; Cao, Xia; Ren, Xiaodi; Kwak, Won-Jin; Rodriguez-Perez, Ismael A.; Zhang, Ji-Guang; Lee, Hongkyung; Kim, Hee-Tak

ACS Applied Materials and Interfaces, 12(33), 37188-37196

290
2020

Cha, Eunho; Lee, Hongkyung; Choi, Wonbong

ChemElectroChem, 7(4), 890-892

499
2019

Yoon, Byeolhee; Park, Jinkyu; Lee, Jinhon; Kim, Seokwoo; Ren, Xiaodi; Lee, Yong Min; Kim, Hee-Tak; Lee, Hongkyung; Ryou, Myung-Hyun

ACS Applied Materials and Interfaces, 11(35), 31777-31785

657
2019

Kim, Seokwoo; Choi, Junyoung; Lee, Hongkyung; Jeong, Yong-Cheol; Lee, Yong Min; Ryou, Myung-Hyun

Journal of Power Sources, 413, 344-350

679
1

BROWSE