Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 14 of 14

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2022

Kim, Ju Young; Jung, Seungwon; Kang, Seok Hun; Lee, Myeong Ju; Jin, Dahee; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, 518

120
2020

Kim, Ju Young; Park, Joonam; Lee, Myeong Ju; Kang, Seok Hun; Shin, Dong Ok; Oh, Jimin; Kim, Jumi; Kim, Kwang Man; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

ACS Energy Letters, 5(9), 2995-3004

315
ACCEPT

Jin, Hyeong Min; Lee, Su Eon; Kim, Simon; Kim, Ju Young; Han, Young-Soo; Kim, Bong Hoon

Journal of Applied Polymer Science

77
2019

Kim, Ju Young; Shin, Dong Ok; Chang, Taeyong; Kim, Kwang Man; Jeong, Jiseon; Park, Joonam; Lee, Yong Min; Cho, Kuk Young; Phatak, Charudatta; Hong, Seungbum; Lee, Young-Gi

Electrochimica Acta, 300, 299-305

633
2020

Oh, Jimin; Kim, Jumi; Lee, Yong Min; Kim, Ju Young; Shin, Dong Ok; Lee, Myeong Ju; Hong, Seungbum; Lee, Young-Gi; Kim, Kwang Man

Materials Research Bulletin, 132, 111008

311
2019

Park, Joonam; Kim, Dohwhan; Appiah, Williams Agyei; Song, Jihun; Bae, Gyeong Taek; Lee, Kang Taek; Oh, Jimin; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Energy Storage Materials, 19, 124-129

781
2022

Kim, Ju Young; Jung, Seungwon; Kang, Seok Hun; Park, Joonam; Lee, Myeong Ju; Jin, Dahee; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, 12(3), 2103108

110
2019

Oh, Jimin; Kim, Jumi; Lee, Yong Min; Shin, Dong Ok; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Kim, Kwang Man

Materials Chemistry and Physics, 222, 1-10

695
2019

Ahn, Jinhyeok; Park, Joonam; Kim, Ju Young; Yoon, Sukeun; Lee, Yong Min; Hong, Seungbum; Lee, Young-Gi; Phatak, Charudatta; Cho, Kuk Young

ACS Applied Energy Materials, 2(8), 5656-5664

528
2021

Lee, Myeong Ju; Shin, Dong Ok; Kim, Ju Young; Oh, Jimin; Kang, Seok Hun; Kim, Jumi; Kim, Kwang Man; Lee, Yong Min; Kim, Sang Ouk; Lee, Young-Gi

Energy Storage Materials, 37, 306-314

176
2018

Kim, Bong Hoon; Liu, Fei; Yu, Yongjoon; Jang, Hokyung; Xie, Zhaoqian; Li, Kan; Lee, Jungyup; Jeong, Ji Yoon; Ryu, Arin; Lee, Yechan; Kim, Do Hoon; Wang, Xueju; Lee, Kun Hyuck; Lee, Jong Yoon; Won, Sang Min; Oh, Nuri; Kim, Jeonghyun; Kim, Ju Young; Jeong, Seong-Jun; Jang, Kyung-In; Lee, Seungmin; Huang, Yonggang; Zhang, Yihui; Rogers, John A.

Advanced Functional Materials, 28(48), 1-10

733
2011

Kim, Bong Hoon; Lee, Duck Hyun; Kim, Ju Young; Shin, Dong Ok; Jeong, Hu Young; Hong, Seonki; Yun, Je Moon; Koo, Chong Min; Lee, Haeshin; Kim, Sang Ouk

Advanced Materials, 23(47), 5618-5622

98
2021

Kim, Ju Young; Park, Joonam; Kang, Seok Hun; Jung, Seungwon; Shin, Dong Ok; Lee, Myeong Ju; Oh, Jimin; Kim, Kwang Man; Zausch, Jochen; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

Energy Storage Materials, 41, 289-296

136
2021

Jin, Dahee; Roh, Youngjoon; Jo, Taejin; Shin, Dong Ok; Song, Juhye; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, 406

345
1

BROWSE