Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 17 of 17

Issue Date Title Author(s) Journal View
2022-01

Kim, Ju Young Jung, Seungwon Kang, Seok Hun Lee, Myeong Ju Jin, Dahee Shin, Dong Ok Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, v.518, 2022-01

260
2020-09

Kim, Ju Young Park, Joonam Lee, Myeong Ju Kang, Seok Hun Shin, Dong Ok Oh, Jimin Kim, Jumi Kim, Kwang Man Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

American Chemical Society, 2020-09

402
2022-06

Jin, Hyeong Min Lee, Su Eon Kim, Simon Kim, Ju Young Han, Young-Soo Kim, Bong Hoon

Journal of Applied Polymer Science, v.139, no.23, 2022-06

325
2023-07

Lee, Jongjun Jin, Dahee Kim, Ju Young Roh, Youngjoon Lee, Hyobin Kang, Seok Hun Choi, Jaecheol Jo, Taejin Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, v.13, no.25, 2023-07

109
2023-03

Shin, Dong Ok Kim, Hyungjun Choi, Jaecheol Kim, Ju Young Kang, Seok Hun Park, Young -Sam Cho, Maenghyo Lee, Yong Min Cho, Kyeongjae Lee, Young-Gi

ACS Applied Materials & Interfaces, v.15, no.10, pp.13131 - 13143, 2023-03

80
2019-03

Kim, Ju Young Shin, Dong Ok Chang, Taeyong Kim, Kwang Man Jeong, Jiseon Park, Joonam Lee, Yong Min Cho, Kuk Young Phatak, Charudatta Hong, Seungbum et al

Pergamon Press Ltd., 2019-03

575
2020-12

Oh, Jimin Kim, Jumi Lee, Yong Min Kim, Ju Young Shin, Dong Ok Lee, Myeong Ju Hong, Seungbum Lee, Young-Gi Kim, Kwang Man

Elsevier Ltd, 2020-12

371
2019-05

Park, Joonam Kim, Dohwhan Appiah, Williams Agyei Song, Jihun Bae, Gyeong Taek Lee, Kang Taek Oh, Jimin Kim, Ju Young Lee, Young-Gi Ryou, Myung-Hyun et al

Elsevier BV, 2019-05

637
2022-08

Shin, Dong Ok Kim, Hyungjun Choi, Jaecheol Kim, Min Pyeong Kim, Ju Young Kang, Seok Hun Park, Young-Sam Hong, Sung You Cho, Maenghyo Lee, Young-Gi et al

Energy Storage Materials, v.49, pp.481 - 492, 2022-08

135
2022-01

Kim, Ju Young Jung, Seungwon Kang, Seok Hun Park, Joonam Lee, Myeong Ju Jin, Dahee Shin, Dong Ok Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, v.12, no.3, pp.2103108, 2022-01

369
2019-01

Oh, Jimin Kim, Jumi Lee, Yong Min Shin, Dong Ok Kim, Ju Young Lee, Young-Gi Kim, Kwang Man

Elsevier Ltd, 2019-01

558
2019-08

Ahn, Jinhyeok Park, Joonam Kim, Ju Young Yoon, Sukeun Lee, Yong Min Hong, Seungbum Lee, Young-Gi Phatak, Charudatta Cho, Kuk Young

American Chemical Society, 2019-08

444
2021-05

Lee, Myeong Ju Shin, Dong Ok Kim, Ju Young Oh, Jimin Kang, Seok Hun Kim, Jumi Kim, Kwang Man Lee, Yong Min Kim, Sang Ouk Lee, Young-Gi

Elsevier BV, 2021-05

296
2018-11

Kim, Bong Hoon Liu, Fei Yu, Yongjoon Jang, Hokyung Xie, Zhaoqian Li, Kan Lee, Jungyup Jeong, Ji Yoon Ryu, Arin Lee, Yechan et al

Wiley-VCH Verlag, 2018-11

636
2011-12

Kim, Bong Hoon Lee, Duck Hyun Kim, Ju Young Shin, Dong Ok Jeong, Hu Young Hong, Seonki Yun, Je Moon Koo, Chong Min Lee, Haeshin Kim, Sang Ouk

Advanced Materials, v.23, no.47, pp.5618 - 5622, 2011-12

433
2021-10

Kim, Ju Young Park, Joonam Kang, Seok Hun Jung, Seungwon Shin, Dong Ok Lee, Myeong Ju Oh, Jimin Kim, Kwang Man Zausch, Jochen Lee, Young-Gi et al

Elsevier BV, 2021-10

270
2021-02

Jin, Dahee Roh, Youngjoon Jo, Taejin Shin, Dong Ok Song, Juhye Kim, Ju Young Lee, Young-Gi Lee, Hongkyung Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Elsevier BV, 2021-02

458
1

BROWSE