Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 12 of 12

Issue Date Title Author(s) Journal View
2018-06

Go, Gwangjun Nguyen, Van Du Jin, Zhen Park, Jong-Oh Park, Sukho

제어·로봇·시스템학회, 2018-06

605
2023-10-02

Lee, Jihun Cuong, Hoang Manh Kim, Jayoung Choi, Eunho Kee, Hyeonwoo Yang, Seungun Park, Jong-Oh Park, Sukho

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp.2628 - 2634, 2023-10-02

12
2017-06-01

Panwar, Varij Gill, Fateh Singh Rathi, Vikas Tewari, V. K. Mehra, R. M. Park, Jong-Oh Park, Sukho

Elsevier Ltd, 2017-06-01

652
2017-10

Li, Hao Jin, Zhen Cho, Sung-Hoon Jeon, Mi-Jeong Nguyen, Van Du Park, Jong-Oh Park, Suk-Ho

Institute of Physics Publishing LTD, 2017-10

912
2020-01

Zheng, Shaohui Jin, Zhen Han, Cuiping Li, Jingjing Xu, Hang Park, Sukho Park, Jong-Oh Choi, Eunpyo Xu, Kai

Springer, 2020-01

529
2017-10

Wang, Fan Jin, Zhen Zheng, Shaohui Li, Hao Cho, Sunghoon Kim, Hyeon Joe Kim, Seong-Jun Choi, Eunpyo Park, Jong-Oh Park, Sukho

Elsevier B.V., 2017-10

834
2017-07

Go, Gwangjun Han, Jiwon Zhen, Jin Zheng, Shaohui Yoo, Ami Jeon, Mi-Jeong Park, Jong-Oh Park, Sukho

Wiley-VCH Verlag, 2017-07

873
2017-06

Le, Viet Ha Van Du Nguyen Lee, Cheong Go, Gwangjun Park, Jong-Oh Park, Sukho

Elsevier Ltd, 2017-06

744
2019-12

Jin, Zhen Nguyen, Kim.Tien Go, Gwangjun Kang, Byungjeon Min, Hyun-Ki Kim, Seok-Jae Kim, Yun Li, Hao Kim, Chang-Sei Lee, Seonmin et al

American Chemical Society, 2019-12

553
2017-06

Van Du Nguyen Zheng, Shaohui Han, Jiwon Viet Ha Le Park, Jong-Oh Park, Sukho

Elsevier BV, 2017-06

770
2018-08

Nguyen, Phu Bao Kang, Byungjeon Bappy, D.M. Choi, Eunpyo Park, Sukho Ko, Seong Young Park, Jong-Oh Kim, Chang-Sei

Springer Verlag, 2018-08

552
2017-10

Wang, Deri Ahn, Jeongdo Jung, Jinwoo Seon, Jeong-An Park, Jong-Oh Ko, Seong Young Park, Sukho

제어·로봇·시스템학회, 2017-10

844
1

BROWSE