Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 4821 to 4840 of 5440

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2016

Du, Zhonglin; Pan, Zhenxiao; Fabregat-Santiago, Francisco; Zhao, Ke; Long, Donghui; Zhang, Hua; Zhao, Yixin; Zhong, Xinhua; Yu, Jong-Sung; Bisquert, Juan

Journal of Physical Chemistry Letters, 7(16), 3103-3111

328
2018

Doostie, S.; Hoshiar, A.K.; Nazarahari, M.; Lee, Seung Min; Choi, Hong Soo

Precision Engineering, 53, 65-78

308
2018

Donghwa Lee

151
2014

Dong, Jing; Toh, Hui Jin; Thong, Patricia S. P.; Tee, Chuan Sia; Bi, Renzhe; Soo, Khee-Chee; Lee, Kijoon

Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 140, 163-172

280
2015

Dong, Jing; Bi, Renzhe; Lee, Kijoon

Frontiers in Biophotonics for Translational Medicine: In the Celebration of Year of Light (2015), 135-159

249
2015

Dong, Jing; Bi, Renzhe; Lee, Ki Joon

31
2013

Doh, Chil-Hoon; Oh, Min-Wook; Han, Byung-Chan

Asian Journal of Chemistry, 25(10), 5739-5743

281
2009

Do, Yun Seon; Yang, Kee-Jeong; Lee, Gwang-Jun; Kim, Jungho; Sung, Shi-Joon; Lee, Yong-Hwan; Chung, Hoon-ju; Roh, Chang-gu; Choi, Byeong-Dae

16th International Display Workshops, IDW '09, 3, 2089-2092

332
2008

Do, Yun Seon; Kim, Sang Ho; Choi, Kyung Cheol

Journal of Display Technology, 4(2), 238-244

133
2017

Do, Seung-Hwan; Park, Sang-Youn; Yoshitake, Junki; Nasu, Joji; Motome, Yukitoshi; Kwon, Yong Seung; Adroja, D. T.; Voneshen, D. J.; Kim, Kyoo; Jang, T. -H.; Park, J. -H.; Choi, Kwang-Yong; Ji, Sungdae

Nature Physics, 13(11), 1079-1084

376
2013

Do, Jin Ho

286
2017

Do, Hyun Ho

472
2015

DIng, Dajun; Yoo, Jongsu; Jung, Jekyo; Jin, Sungho; Kwon, Soon

2015 IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE 2015, 491-492

179
2016

DIng, Dajun; Kwon, Soon; Park, Jaehyeong; Jung, Wooyoung

35th IEEE Region 10 Conference, TENCON 2015, 2016-January

143
2008

Dho, Seok Ju; Kim, Cham; Lee, Se Geun; Lee, Seong Jun; Kim, Ho Young

Journal of Hazardous Materials, 154(1-3), 118-127

181
2006

Dho, Seok Ju; Je, Jung Ho; Cho, Tae Sik

Journal of Electroceramics, 17(2-4), 365-368

185
2016

Dhanalakshmi, B[Dhanalakshmi, B.]; Rao, PSVS[Rao, P. S. V. Subba]; Rao, BP[Rao, B. Parvatheeswara]; Kim, C[Kim, CheolGi]

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(10), 11089-11093

572
2018

Dhakal, Krishna Prasad; Kim, Hyunmin; Lee, Seonwoo; Kim, Youngjae; Lee, JaeDong; Ahn, Jong-Hyun

Light: Science and Applications, 7(1)

151
2017

Dhakal, Krishna P.; Roy, Shrawan; Jang, Houk; Chen, Xiang; Yun, Won Seok; Kim, Hyunmin; Lee, JaeDong; Kim, Jeongyong; Ahn, Jong-Hyun

Chemistry of Materials, 29(12), 5124-5133

426
2016

Devkota, S[Devkota, Sushil]; Jeong, H[Jeong, Hyobin]; Kim, Y[Kim, Yunmi]; Ali, M[Ali, Muhammad]; Roh, JI[Roh, Jae-il]; Hwang, D[Hwang, Daehee]; Lee, HW[Lee, Han-Woong]

Autophagy, 12(11), 2038-2053

197
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11272

BROWSE