1. Journal Articles45

Issue Date Title Author(s) Journal View
2022-12

Chien, Jongho Ha, Ho-Gun Lee, Seongpung Hong, Jaesung

Computer Assisted Surgery, v.27, no.1, pp.50 - 62

11
2022-11

Jung, Kyunghwa Ha, Ho-Gun Jeon, In-Ho Hong, Jaesung

Multimedia Tools and Applications, v.81, no.27, pp.39059 - 39075

12
ACCEPT

Ha, Ho-Gun Han, Gukyeong Lee, Seongpung Nam, Kwonsun Joung, Sanghyun Park, Ilhyung Hong, Jaesung

Computer Methods and Programs in Biomedicine

7
2022-04

Lee, Seongpung Joung, Sanghyun. Ha, Ho-Gun Lee, Jin-Han Park, Kyeong-Hyeon Kim, Shinyeol Nam, Kwonsun Lee, Jongsuk Lee, Hyun-Joo Oh, Chang-Wug Park, Ilhyung Hong, Jaesung

92
2021-10

Ha, Ho-Gun Jung, Kyunghwa Lee, Seongpung Lee, HyunKi Hong, Jaesung

Journal of Digital Imaging

192
2014-07 249
2015 254
2020-09

Shim, Seongbo Ji, Daekeun Lee, Seongpung Choi, Hyunseok Hong Jaesung

235
2021-01

Jung, Kyunghwa Hong, Jaesung

368
2021-03

Choi, Hyunseok Ha, Hogun Lee, HyunKi Hong, Jaesung

413
2020-12

Jung, Kyunghwa Kim, Hyojune Kholinne, Erica Park, Dongjun Choi, Hyunseok Lee, Seongpung Shin, Myung-Jin Kim, Dong-Min Hong, Jaesung Koh, Kyoung Hwan Jeon, In-Ho

382
2020-09

Lee, Seongpung Shim, Seongbo Ha, Ho-Gun Lee, Hyunki Hong, Jaesung

428
2020-04

Hwang, Yeji Lee, Seongpung Hong, Jaesung Kim, Jonghyun

461
2019-12

Micic, Ivan Kholinne, Erica Hong, Hanpyo Choi, Hyunseok Kwak, Jae-Man Sun, Yucheng Hong, Jaesung Koh, Kyoung-Hwan Jeon, In-Ho

378
2020-01

Ji, Daekeun Kang, Tae Hun Shim, Seongbo Hong, Jaesung

526
2019-08

Ji, Daekeun Kang, Tae Hun Shim, Seongbo Lee, Seongpung Hong, Jaesung

536
2019-05

Ahn, Jaemyung Choi, Hyunseok Hong, Jaesung Hong, Jongrak

443
2018-09

Cho, Hwan Seong Park, Min Suk Gupta, Sanjay Han, Ilkyu Kim, Han-Soo Choi, Hyunseok Hong, Jaesung

467
2018-10

Ha, Ho-Gun Jeon, Sangseo Lee, Seongpung Choi, Hyunseok Hong, Jaesung

Computer-Assisted Radiology and Surgery, v.13, no.10, pp.1671 - 1682

468
2018-07

Lee, Seongpung Lee, HyunKi Choi, Hyunseok Jeon, Sangseo Ha, Hogun Hong, Jaesung

516
1 2 3 > >>

BROWSE