1. Journal Articles60

Issue Date Title Author(s) Journal View
2019-09

Yun, Byung-Hyun Kim, Kyeong Joon Joh, Dong Woo Chae, Munseok S. Lee, Jong Jun Kim, Dae-Won Kang, Seokbeom Choi, Doyoung Hong, Seung-Tae Lee, Kang Taek

Journal of Materials Chemistry A, v.7, no.36, pp.20558 - 20566, 2019-09

16
2023-10

Roh, Jihun Do, Namgyu Manjon-Sanz, Alicia Hong, Seung-Tae

Inorganic Chemistry, v.62, no.39, pp.15856 - 15863, 2023-10

14
2023-11

Setiawan, Dedy Lee, Hyungjin Kwak, Hunho H. Hong, Seung-Tae Chae, Munseok S.

Journal of Energy Storage, v.72, no.Part C, 2023-11

13
2024-01

Setiawan, Dedy Lee, Hyungjin Bu, Hyeri Aurbach, Doron Hong, Seung-Tae Chae, Munseok S.

Small Structures, v.5, no.1, 2024-01

17
2023-10

Setiawan, Dedy Kim, Hyojeong J. Lyoo, Jeyne Hong, Seung-Tae Chae, Munseok S.

Chemical Engineering Journal, v.474, 2023-10

18
2023-09

Bu, Hyeri Lee, Hyungjin Hyoung, Jooeun Heo, Jongwook W. Kim, Dokyung Lee, Young Joo Hong, Seung-Tae

Chemistry of Materials, v.35, no.19, pp.7974 - 7983, 2023-09

42
2023-11

Setiawan, Dedy Chae, Munseok S. Hong, Seung-Tae

ChemSusChem, v.16, no.21, 2023-11

25
2023-05

Roh, Jihun Lyoo, Jeyne Hong, Seung-Tae

ACS Applied Energy Materials, v.6, no.10, pp.5446 - 5455, 2023-05

22
2023-09

Choi, Seungyeop Kim, Nayeon Jin, Dahee Roh, Youngjoon Kang, Dongyoon Lee, Hyungjin Hong, Seung-Tae Lee, Hongkyung Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, v.579, 2023-09

70
2013-01

Jung, Young Hwa Hong, Seung-Tae Kim, Do Kyung

Journal of the Electrochemical Society, v.160, no.6, pp.A897 - A900, 2013-01

31
2019-01

Kang, Sung-Jin Kim, Hyeonji Hwang, Sunwook Jo, Minsang Jang, Minchul Park, Changhun Hong, Seung-Tae Lee, Hochun

ACS Applied Materials & Interfaces, v.11, no.1, pp.517 - 524, 2019-01

49
2023-04

Lyoo, Jeyne Kim, Hyojeong J. Hyoung, Jooeun Chae, Munseok S. Hong, Seung-Tae

Journal of Solid State Chemistry, v.320, 2023-04

53
2022-03

Bu, Hyeri Lee, Hyungjin Setiawan, Dedy Hong, Seung-Tae

Chemical Physics Reviews, v.3, no.1, 2022-03

130
2022-09

Kang, Seokbum Jeon, Boosik Hong, Seung-Tae Lee, Hochun

Chemical Engineering Journal, v.443, 2022-09

168
2022-02

Jeon, Boosik Kwak, Hunho H. Hong, Seung-Tae

Chemistry of Materials, v.34, no.4, pp.1491 - 1498, 2022-02

293
2022-02

Kim, Nayeon Byun, Seoungwoo Jin, Dahee Dzakpasu, Cyril Bubu Park, Sun Ho Lee, Hyungjin Hong, Seung-Tae Lee, Yong Min

Journal of the Electrochemical Society, v.169, no.2, 2022-02

290
2022-01

Lee, Jeongmin Kwak, Hunho H. Bak, Sang-eun Lee, Geun Jun Hong, Seung-Tae Abbas, Muhammad A. Bang, Jin Ho

Chemistry of Materials, v.34, no.2, pp.854 - 863, 2022-01

313
2021-08

Layered Iron Vanadate as a High-Capacity Cathode Material for Nonaqueous Calcium-Ion Batteries

Chae, Munseok S. Setiawan Dedy Kim, Hyojeong J. Hong, Seung-Tae

Batteries, v.7, no.3, pp.54, 2021-08

283
2021-08

Purbarani, Meladia Elok Hyoung, Jooeun Hong, Seung-Tae

ACS Applied Energy Materials, v.4, no.8, pp.7487 - 7491, 2021-08

309
2021-08

Hyoung, Jooeun Heo, Jongwook W. Jeon, Boosik Hong, Seung-Tae

Journal of Materials Chemistry A, v.9, no.36, pp.20776 - 20782, 2021-08

309
1 2 3 4 > >>

BROWSE