1. Journal Articles 55

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2022

Mondal, Sujan; Powar, Niket Suresh; Paul, Ratul; Kwon, Hyuna; Das, Nitumani; Wong, Bryan M.; In, Su-Il; Mondal, John

ACS Applied Materials and Interfaces, 14(1), 771-783

155
2022

Gong, Eun Hee; Ali, Shahzad; Hiragond, Chaitanya B.; Kim, Hong Soo; Powar, Niket Suresh; Kim, Dongyun; Kim, Hwapyong; In, Su-Il

Energy & Environmental Science, 15(3), 880-937

405
2022

Powar, Niket Suresh; Hiragond, Chaitanya B.; Bae, Dowon; In, Su-Il

Journal of CO2 Utilization, 55

235
2021

Park, Young Ho; Murali, G.; Modigunta, Jeevan Kumar Reddy; In, Insik; In, Su-Il

Frontiers in Chemistry, 9

164
2022

Lee, Byoung-Hoon; Gong, Eunhee; Kim, Minho; Park, Sunghak; Kim, Hye Rim; Lee, Junho; Jung, Euiyeon; Lee, Chan Woo; Bok, Jinsol; Jung, Yoon; Kim, Young Seong; Lee, Kug-Seung; Cho, Sung-Pyo; Jung, Jin-Woo; Cho, Chang-Hee; Lebegue, Sebastien; Nam, Ki Tae; Kim, Hyungjun; In, Su-Il; Hyeon, Taeghwan

Energy & Environmental Science, 15(2), 601-609

303
2022

Ali, Shahzad; Razzaq, Abdul; Kim, Hwapyong; In, Su-Il

Chemical Engineering Journal, 429

315
2021

Kim, Hong Soo; Kim, Hwapyong; Flores, Monica Claire; Jung, Gyu Seok; In, Su-Il

Catalysts, 11(6), 717

190
2021

Kim, Hong Soo; Kim, Hwapyong; Flores, Monica Claire; Jung, Gyu Seok; In, Su-Il

Catalysts, 11(6), 693

182
2021

Hiragond, Chaitanya B.; Lee, Junho; Kim, Hwapyong; Jung, Jin-Woo; Cho, Chang-Hee; In, Su-Il

Chemical Engineering Journal, 416, 127978

233
2021

Zhou, Liang; Lei, Juying; Wang, Fuchen; Wang, Lingzhi; Hoffmann, Michael R.; Liu, Yongdi; In, Su-Il; Zhang, Jinlong

Applied Catalysis B: Environmental, 288, 119993

277
2013

Kim, Hye Rim; Razzaq, Abdul; Heo, Hyo Jung; In, Su Il

Rapid Communication in photoscience, 2(2), 64-66

259
2020

Lei, Juying; Chen, Bin; Zhou, Liang; Ding, Ningkai; Cai, Zhengqing; Wang, Lingzhi; In, Su-Il; Cui, Changzheng; Zhou, Yanbo; Liu, Yongdi; Zhang, Jinlong

Chemical Engineering Journal, 400, 125902

372
2020

Ali, Shahzad; Asif, Muhammad; Razzaq, Abdul; In, Su-Il

Catalysts, 10(10), 1185

498
2020

Hiragond, Chaitanya B.; Powar, Niket S.; In, Su-Il

Nanomaterials, 10(12)

379
2020

Kim, Hong Soo; Choi, Hansaem; Flores, Monica Claire; Razzaq, Abdul; Gwak, Young Seob; Ahn, Danbi; Kim, Mi Seon; Gurel, Ogan; Lee, Bong Hyo; In, Su-Il

RSC Advances, 10(71), 43514-43522

366
2020

Ali, Shahzad; Lee, Junho; Kim, Hwapyong; Hwang, Yunju; Razzaq, Abdul; Jung, Jin-Woo; Cho, Chang-Hee; In, Su-Il

Applied Catalysis B: Environmental, 279, 119344

440
2020

Hwang, Yunju; Park, Young Ho; Kim, Hong Soo; Kim, Dae Hee; Ali, Shahzad; Sorcar, Saurav; Flores, Monica Claire; Hoffmann, Michael R.; In, Su-Il

Chemical Communications, 56(52), 7080-7083

648
2020

Moon, Dae Won; Park, Young Ho; Lee, Sun Young; Lim, Heejin; Kwak, SuHwa; Kim, Minseok S.; Kim, Hyunmin; Kim, Eunjoo; Jung, Yebin; Hoe, Hyang-Sook; Kim, Sungjee; Lim, Dong-Kwon; Kim, Chul-Hoon; In, Su-Il

ACS Applied Materials and Interfaces, 12(15), 18056-18064

622
2020

Hiragond, Chaitanya B.; Kim, Hwapyong; Lee, Junho; Sorcar, Saurav; Erkey, Can; In, Su-Il

Catalysts, 10(1), 98

639
2019

Kim, Koh-Woon; Hong, Sanhwa; Kim, Hong Soo; Kim, Taehun; Ahn, Jaeha; Song, Hyun-Seo; Kim, Yu-Kang; Oh, Ju-Young; Hwang, Tae-Yeon; Lee, Hyangsook; In, Su-Il; Park, Hi-Joon

PLoS ONE, 14(12), e0226304

576
1 2 3

BROWSE