1. Journal Articles 16

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2018

Lee, Ji-Won; Yi, Chang Hwan; Lee, In-Goo; Kim, Ji-Hwan; Yu, Hyeon-Hye; Oh, Kwang-Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Letters, 43(24), 6097-6100

126
ACCE

Lee, Ji-Won; Yi, Chang-Hwan; Lee, In-Goo; Kim, Ji-Hwan; Yu, Hyeon-Hye; Oh, Kwang-Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Letters

250
2018

Lee, Ji-Won; Yi, Chang-Hwan; Kim, Myung-Woon; Ryu, Jinhyeok; Oh, Kwang-Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Express, 26(26), 34864-34871

159
2018

Lee, Jae Dong; Kim, Young Jae; Kim, Chil-Min

New Journal of Physics, 20(9), 1-7

179
2017

Kim, Ji Hwan; Kim, Jae Won; Yi, Chang Hwan; Yu, Hyeon Hye; Lee, Ji Won; Kim, Chil-Min

Physical Review E, 96(4)

415
2017

Kim, Hong-Seung; Park, Jung-Min; Ryu, Jin Hyeok; Kim, Sung-Bok; Kim, Chil Min; Choi, Young-Wan; Oh, Kwang-Ryong

Optics Express, 25(21), 24939-24945

476
2017

Park, M.J.[Park, Min Joo]; Kim, C.U.[Kim, Chan Ul]; Kang, S.B.[Kang, Sung Bum]; Won, S.H.[Won, Sang Hyuk]; Kwak, J.S.[Kwak, Joon Seop]; Kim, C.-M.[Kim, Chil Min]; Choi, K.J.[Choi, Kyoung Jin]

Advanced Optical Materials, 5(2)

883
2015

Yi, CH[Yi, Chang-Hwan]; Yu, HH[Yu, Hyeon-Hye]; Lee, JW[Lee, Ji-Won]; Kim, CM[Kim, Chil-Min]

Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 91(4)

422
2017

Ryu, Jinhyeok; Lee, Ji-Won; Yi, Chang-Hwan; Kim, Ji-Hwan; Lee, In-Goo; Kim, Hong-Seung; Kim, Sung-Bock; Oh, Kwang Ryong; Kim, Chil-Min

Optics Express, 25(4), 3381-3386

419
2017

Yi, Chang-Hwan; Kullig, Julius; Lee, Ji-Won; Kim, Ji-Hwan; Yu, Hyeon-Hye; Wiersig, Jan; Kim, Chil-Min

Optics Express, 25(7), 8048-8062

452
2015

Yi, CH[Yi, Chang-Hwan]; Kim, JH[Kim, Ji-Hwan]; Yu, HH[Yu, Hyeon-Hye]; Lee, JW[Lee, Ji-Won]; Kim, CM[Kim, Chil-Min]

Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 92(2)

430
2016

Yi, CH[Yi, Chang-Hwan]; Yu, HH[Yu, Hyeon-Hye]; Lee, JW[Lee, Ji-Won]; Kim, JH[Kim, Ji-Hwan]; Kim, CM[Kim, Chil-Min]

Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 93(1)

399
2016

Yi, CH[Yi, Chang-Hwan]; Yu, HH[Yu, Hyeon-Hye]; Kim, CM[Kim, Chil-Min]

Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 93(1)

420
2016

Lee, IG[Lee, In-Goo]; Go, SM[Go, Sung-Min]; Ryu, JH[Ryu, Jin-Hyeok]; Yi, CH[Yi, Chang-Hwan]; Kim, SB[Kim, Sung-Bock]; Oh, KR[Oh, Kwang Ryung]; Kim, CM[Kim, Chil-Min]

Optics Express, 24(3), 2253-2258

469
2017

Yi, Chang-Hwan; Kullig, Julius; Kim, Chil-Min; Wiersig, Jan

Physical Review A, 96(2)

406
2015

Yu, Hyeon Hye; Yi, Chang Hwan; Kim, Chil Min

Optics Express, 23(9), 11054-11062

323
1

BROWSE