1. Journal Articles 20

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2020

Fan, Chun-, I; Huang, Jheng-Jia; Zhong, Min-Zhe; Hsu, Ruei-Hau; Chen, Wen-Tsuen; Lee, Jemin

IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 15, 927-942

30
2019

Liu, Chenxi; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.

IEEE Transactions on Wireless Communications, 18(6), 2919-2931

119
2019

Gope, Prosanta; Lee, Jemin; Hsu, Ruei-Hau; Quek, Tony Q. S.

IEEE Consumer Electronics Magazine, 8(3), 10-16

126
2018

Hsu, Ruei-Hau; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.; Chen, Jyh-Cheng

IEEE Network, 32(5), 92-99

218
2018

Kim, Jong Yeop; Kim, Jin Woong; Lee, Jemin; Choi, Jihwan P.

IEEE Access, 6

274
2019

Thai, Chan Dai Truyen; Lee, Je Min; Prakash, Jay; Quek, Tony Q. S.

IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 14(1), 18-33

373
2018

Gope, P.; Lee, Je Min; Quek, T.Q.S.

IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 13(11), 2831-2843

265
2018

Cho, He Won; Liu, Chenxi; Lee, Je Min; Noh, Tae Gyun; Quek, Tony Q. S.

IEEE Communications Letters, 22(6), 1268-1271

374
2018

Mohapatra, P.; Pappas, N.; Lee, Je Min; Quek, T.Q.S.; Angelakis, V.

IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 13(9), 2294-2309

356
2016

La, Quang Duy; Quek, Tony Q. S.; Lee, Jemin; Jin, Shi; Zhu, Hongbo

IEEE Internet of Things Journal, 3(6), 1025-1035

398
2017

Gope, P[Gope, Prosanta]; Lee, J[Lee, Jemin]; Quek, TQS[Quek, Tony Q. S.]

IEEE Sensors Journal, 17(2), 498-503

526
2016

Siboni, S[Siboni, Shachar]; Shabtai, A[Shabtai, Asaf]; Tippenhauer, NO[Tippenhauer, Nils O.]; Lee, JM[Lee, Jemin]; Elovici, Y[Elovici, Yuval]

ACM Transactions on Internet Technology, 16(4)

522
2016

Yu, GD[Yu, Guanding]; Li, GY[Li, Geoffrey Y.]; Wang, LC[Wang, Li-Chun]; Maaref, A[Maaref, Amine]; Lee, J[Lee, Jemin]; Lopez-Perez, D[Lopez-Perez, David]

IEEE Wireless Communications, 23(6), 6-7

465
2017

Chen, Zheng; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.; Kountouris, Marios

Ieee Transactions on Wireless Communications, 16(5), 3401-3415

502
2017

Mohapatra, Parthajit; Murthy, Chandra R.; Lee, Jemin

IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 12(3), 572-587

456
2018

Hsu, Ruei-Hau; Lee, Je Min; Quek, Tony Q. S.; Che, Jyh-Cheng

IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 13(2), 449-464

452
2017

Zhang, Qi; Yang, Howard H.; Quek, Tony Q. S.; Lee, Je Min

IEEE Transactions on Wireless Communications, 16(12), 7996-8010

626
2017

Zhao, Mingxiong; Ryu, Jong Yeol; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.; Feng, Suili

IEEE Transactions on Wireless Communications, 16(8), 4908-4923

472
2016

Ryu, Jong Yeol; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.

IEEE Communications Letters, 20(11), 2304-2307

453
2016

Wang, Jue; Lee, Jemin; Quek, Tony Q. S.

IEEE Communications Letters, 20(9), 1820-1823

502
1

BROWSE