Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 13 of 13

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2020

Han, Kyung Ah; Yoon, Taek Han; Shin, Jungsu; Um, Ji Won; Ko, Jaewon

Molecular Autism, 11(1), 87

259
2018

Yoon, Taek Han; Han, Kyung Ah; Pramanik, Gopal; Um, Ji Won; Ko, Jaewon

Neuroscience 2018

135
2019

Han, Kyung Ah; Um, Ji Won; Ko, Jaewon

Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 116, 347-373

852
2020

Han, Kyung Ah; Kim, YJ; Yoon, Taek Han; Kim, Hyeonho; Bae, Sungwon; Um, Ji Won; Choi, SY; Ko, Jaewon

Journal of Neuroscience, 40(44), 8438-8462

240
2017

Han, Kyung Ah; Shin, Woo Hyun; Jung, Sungyeon; Seol, Wongi; Seo, Hyemyung; Ko, CheMyong; Chung, Kwang Chul

HUMAN MOLECULAR GENETICS, 26(1), 1-18

441
2020

Um, Ji Won; Han, Kyung Ah; Choi, Se-Young; Ko, Jaewon

STAR Protocols, 1(2), 100095

279
2018

Han, Kyung Ah; Ko, Ji Seung; Pramanik, Gopal; Kim, Jin Young; Tabuchi, Katsuhiko; Um, Ji Won; Ko, Jaewon

Journal of Neuroscience, 38(30), 6700-6721

770
2020

Han, Kyung Ah; Lee, Hee-Yoon; Lim, Dongseok; Shin, Jungsu; Yoon, Taek Han; Lee, Chooungku; Rhee, Jeong-Seop; Liu, Xinran; Um, Ji Won; Choi, Se-Young; Ko, Jaewon

iScience, 23(6), 101203

477
2020

Han, Kyung Ah; Lee, Hee-Yoon; Lim, Dongseok; Shin, Jungsu; Yoon, Taek Han; Li, Xinran; Um, Ji Won; Choi, Se-Young; Ko, Jaewon

Molecular Brain, 13(1), 94

500
2018

Han, Kyung Ah; Yoon, Taek Han; Ko, Ji Seung; Pramanik, Gopal; Kim, Jin Young; Tabuchi, Katsuhiko; Um, Ji Won; Ko, Jaewon

The 21st Annual Meeting of the Korean Society for Brain and Neural Sciences

160
2021

Lie, Eunkyung; Yeo, Yeji; Lee, Eun-Jae; Shin, Wangyong; Kim, Kyungdeok; Han, Kyung Ah; Yang, Esther; Choi, Tae-Yong; Bae, Mihyun; Lee, Suho; Um, Seung Min; Choi, Se-Young; Kim, Hyun; Ko, Jaewon; Kim, Eunjoon

Communications Biology, 4(1), 1138

110
2019

Han, Kyung Ah; Kim, Jinhu; Kim, Hyeonho; Kim, Dongwook; Lim, Donseok; Ko, Jaewon; Um, Ji Won

Scientific Reports, 9(1), 17094

471
2017

Kim, Jung A.; Kim, Doyoun; Won, Seoung Youn; Han, Kyung Ah; Park, Dongseok; Cho, Eunju; Yun, Nayoung; An, Hyun Joo; Um, Ji Won; Kim, Eunjoon; Lee, Jie-Oh; Ko, Jaewon; Kim, Ho Min

Neuron, 94(6), 1121-1131

1087
1

BROWSE