Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 24 of 24

Issue Date Title Author(s) Journal View
2019-08

Song, Jihun Park, Joonam Appiah, Williams Agyei Kim, Sung-Soo Munakata, Hirokazu Kanamura, Kiyoshi Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

598
2022-02

Choi, Jeong-Hun Ha, Min-Ji Park, Jae Chan Park, Tae Joo Kim, Woo-Hee Lee, Myoung-Jae Ahn, Ji-Hoon

209
2019-02

Jung, Young-Min Son, Injoon Baek, Seong-Ho

615
2018-12

Zhang, Chunfei Lee, Byong-June Li, Haiping Samdani, Jitendra Kang, Tong-Hyun Yu, Jong-Sung

486
2021-05

Park, Gisang Shin, Cheol-Hwan Kang, Joonhee Lee, Kug-Seung Zhang, Chunfei Lim, Byeonghwa Kim, CheolGi Yu, Jong-Sung

209
2021-10

Rahman, Md. Mahbubur Liu, Dongtao Lopa, Nasrin Siraj Baek, Jong-Beom Nam, Chang-Hoon Lee, Jae-Joon

202
2019-12

Oh, Mi Young Kim, Jung Hyun Lee, Young Wook Kim, Kyeong Joon Shin, Hong Rim Park, Hyeokjun Lee, Kang Taek Kang, Kisuk Shin, Tae Ho

441
2018-01

Jeon, Jaeho Park, Yeruem Choi, Seunghyuk Lee, Jin hee Lim, Sang Kyoo Lee, Byoung Hun Song, Young Jae Cho, Jeong Ho Jang, Yun Hee Lee, Sungjoo

ACS Nano, v.12, no.1, pp.338 - 346

572
2018-01

Jeon, Jaeho Park, Yeruem Choi, Seunghyuk Lee, Jin hee Lim, Sang Kyoo Lee, Byoung Hun Song, Young Jae Cho, Jeong Ho Jang, Yun Hee Lee, Sungjoo

ACS Nano, v.12, no.1, pp.338 - 346

7
2017-11

Oh, Jeonghun Jin, Dahee Kim, Kyuman Song, Danoh Lee, Yong Min Ryou, Myung-Hyun

426
2020-01

Wei, Yi Shin, Cheol-Hwan Tetteh, Emmanuel Batsa Lee, Byong-June Yu, Jong-Sung

354
2021-12

Bae, Hyeon-Su Phiri, Isheunesu Kang, Hong Suk Lee, Yong Min Ryou, Myung-Hyun

172
2020-08

Jung, Kyu-Nam Choi, Jae-Yong Shin, Hyun-Seop Huu, Ha Tran Im, Won Bin Lee, Jong-Won

286
2020-10

Shin, Sung Soo Kim, Jeong Hun Bae, Kyeong Taek Lee, Kang-Taek Kim, Sang Moon Son, Ji-Won Choi, Mansoo Kim, Hyoungchul

294
2022-01

Lee, Jeongmin Kwak, Hunho H. Bak, Sang-eun Lee, Geun Jun Hong, Seung-Tae Abbas, Muhammad A. Bang, Jin Ho

157
2020-08

Baek, Seong-Ho Jeong, Young-Min Kim, Dong Yeon Park, Il-Kyu

391
2018-07

Rajesh, John Anthuvan Park, Jeong Hyun Vinh Quy, Hong Vinh Kwon, Jong Myeong Chae, Jiyoung Kang, Soon-Hyung Kim, Hyunsoo Ahn, Kwang-Soon

639
2018-12

Samdani, Kunda Jitendra Park, Jeong Hwa Joh, Dong Woo Lee, Kang-Taek

449
2021-08

Hyoung, Jooeun Heo, Jongwook W. Jeon, Boosik Hong, Seung-Tae

203
2019-12

Kang, Sung Bum Kim, Ji-Hwan Jeong, Myeong Hoon Sanger, Amit Kim, Chan Ul Kim, Chil-Min Choi, Kyoung Jin

467
2021-08

Cong, Ruye Park, Hyun-Ho Jo, Minsang Lee, Hochun Lee, Chang-Seop

211
2020-06

Chae, Munseok S. Kim, Hyojeong J. Bu, Hyeri Lyoo, Jeyne Attias, Ran Dlugatch, Ben Oliel, Matan Gofer, Yosef Hong, Seung-Tae Aurbach, Doron

376
2022-02

Hong, Woongki Lee, Jee Woong Kim, Duhee Hwang, Yujin Lee, Junhee Kim, Junil Hong, Nari Kwon, Hyuk-Jun Jang, Jae Eun Punga, Anna Rostedt Kang, Hongki

275
2022-08

Lee, Hyobin Yang, Seungwon Kim, Suhwan Song, Jihun Park, Joonam Doh, Chil-Hoon Ha, Yoon-Cheol Kwon, Tae-Soon Lee, Yong Min

18
1

BROWSE