1. Journal Articles 37

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

Moon, J[Moon, Joonoh]; Park, SJ[Park, Seong-Jun]; Jang, JH[Jang, Jae Hoon]; Lee, TH[Lee, Tae-Ho]; Lee, CH[Lee, Chang-Hoon]; Hong, HU[Hong, Hyun-Uk]; Suh, DW[Suh, Dong-Woo]; Kim, SH[Kim, Seong Hoon]; Han, HN[Han, Heung Nam]; Lee, BH[Lee, Bong Ho]

Scripta Materialia, 127, 97-101

187
2015

Ahmed, N[Ahmed, Nisar]; Shirinfar, B[Shirinfar, Bahareh]; Miriyala, VM[Miriyala, Vijay Madhav]; Choi, SK[Choi, Seong-Kyoon]; Lee, KM[Lee, Kyeong-Min]; Jeon, WB[Jeon, Won Bae]; Park, YS[Park, Yu Shin]; Nam, HG[Nam, Hong Gil]

Supramolecular Chemistry, 27(7-8), 478-483

169
2016

Kim, CW[Kim, C. W.]; Kwon, SI[Kwon, S. I.]; Lee, BH[Lee, B. H.]; Moon, JO[Moon, J. O.]; Park, SJ[Park, S. J.]; Lee, JH[Lee, J. H.]; Hong, HU[Hong, H. U.]

Materials Science and Engineering a: Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 673, 108-113

136
2016

Seo, JH[Seo, Jae Hwa]; Jo, YW[Jo, Young-Woo]; Yoon, YJ[Yoon, Young Jun]; Son, DH[Son, Dong-Hyeok]; Won, CH[Won, Chul-Ho]; Jang, HS[Jang, Hwan Soo]; Kang, IM[Kang, In Man]; Lee, JH[Lee, Jung-Hee]

IEEE Electron Device Letters, 37(7), 855-858

95
2014

Kim, MJ[Kim, Min Jeong]; Lee, HH[Lee, Hye Hyeon]; Jeong, JW[Jeong, Jin Woo]; Seo, MJ[Seo, Min Jeong]; Kang, BW[Kang, Byoung Won]; Park, JU[Park, Jeong Uck]; Kim, KS[Kim, Kyoung-Sook]; Cho, YS[Cho, Young-Su]; Seo, KI[Seo, Kwon-Il]; Kim, GY[Kim, Gi-Young]; Kim, JI[Kim, Jung-In]; Choi, YH[Choi, Yung Hyun]; Jeong, YK[Jeong, Yong Kee]

Molecular Medicine Reports, 9(4), 1197-1203

60
2014

Jeong, JW[Jeong, Jin-Woo]; Lee, HH[Lee, Hye Hyeon]; Han, MH[Han, Min Ho]; Kim, GY[Kim, Gi-Young]; Kim, WJ[Kim, Wun-Jae]; Choi, YH[Choi, Yung Hyun]

Chemico: Biological Interactions, 212, 30-39

54
2014

Jayasooriya, RGPT[Jayasooriya, Rajapaksha Gedara Prasad Tharanga]; Lee, KT[Lee, Kyoung-Tae]; Lee, HJ[Lee, Hak-Ju]; Choi, YH[Choi, Yung Hyun]; Jeong, JW[Jeong, Jin-Woo]; Kim, GY[Kim, Gi-Young]

Food and Chemical Toxicology, 65, 82-89

70
2016

Palai, AK[Palai, Akshaya Kumar]; Kumar, A[Kumar, Amit]; Sim, K[Sim, Kyoseung]; Kwon, J[Kwon, Jaehyuk]; Shin, TJ[Shin, Tae Joo]; Jang, S[Jang, Soonmin]; Cho, S[Cho, Sungwoo]; Park, SU[Park, Seung-Un]; Pyo, S[Pyo, Seungmoon]

New Journal of Chemistry, 40(1), 385-392

67
2015

Jung, JH[Jung, Jae-Hun]; Lee, SJ[Lee, Seung-Joon]; Lee, HJ[Lee, Hyun-Jung]; Lee, MY[Lee, Min Young]; Cheon, T[Cheon, Taehoon]; Bae, SI[Bae, So Ik]; Saito, M[Saito, Masayuki]; Suzuki, K[Suzuki, Kazuharu]; Nabeya, S[Nabeya, Shunichi]; Lee, J[Lee, Jeongyeop]; Kim, S[Kim, Sangdeok]; Yeom, S[Yeom, Seungjin]; Seo, JH[Seo, Jong Hyun]; Kim, SH[Kim, Soo-Hyun]

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(11), 8472-8477

63
2015

Lee, GG[Lee, G. -G.]; Jin, HH[Jin, H. -H.]; Chang, K[Chang, K.]; Lee, BH[Lee, B. H.]; Kwon, J[Kwon, J.]

Archives of Metallurgy and Materials, 60(2), 1179-1184

68
2015

Hong, T.E.[Hong, Tae Run]; Jung, J.-H.[Jung, Jae Hun]; Yeo, S.[Yeo, Seung Min]; Cheon, T.[Cheon, Tae Hoon]; Bae, S.I.[Bae, Soik]; Kim, S.-H.[Kim, Soo Hyun]; Yeo, S.J.[Yeo, So Jeong]; Kim, H.-S.[Kim, Hyo Suk]; Chung, T.-M.[Chung, Taek Mo]; Park, B.K.[Park, Bo Keun]; Kim, C.G.[Kim, Chang Gyoun]; Lee, D.-J.[Lee, Do Joong]

Journal of Physical Chemistry C, 119(3), 1548-1556

78
2015

Choi, S.-K.[Choi, Sang Kyung]; Kim, H.[Kim, Han Gil]; Kim, J.[Kim, Jun Beam]; Cheon, T.[Cheon, Tae Hoon]; Seo, J.H.[Seo, Jong Hyun]; Kim, S.-H.[Kim, Soo Hyun]

Thin Solid Films, 590, 311-317

72
2015

Jeon, C.-W.[Jeon, Chan Wook]; Cheon, T.[Cheon, Tae Hoon]; Kim, H.[Kim, Han Gil]; Kwon, M.-S.[Kwon, Min Su]; Kim, S.-H.[Kim, Soo Hyun]

Journal of Alloys and Compounds, 644, 317-323

81
2014

Park, JY[Park, Ji-Yoon]; Yeo, S[Yeo, Seungmin]; Cheon, T[Cheon, Taehoon]; Kim, SH[Kim, Soo-Hyun]; Kim, MK[Kim, Min-Kyu]; Kim, H[Kim, Hyungjun]; Hong, TE[Hong, Tae Eun]; Lee, DJ[Lee, Do-Joong]

Journal of Alloys and Compounds, 610, 529-539

68
2011

Baek, SH[Baek, Seong-Ho]; Jang, HS[Jang, Hwan Soo]; Kim, JH[Kim, Jae Hyun]

Current Applied Physics, 11(1), S30-S33

104
2011

Jang, HS[Jang, Hwan Soo]; Choi, HJ[Choi, Ho-Jin]; Kang, SM[Kang, Sung Min]

Electrochemical and Solid State Letters, 14(8), D84-D88

50
2010

Jang, HS[Jang, Hwan Soo]; Kim, GH[Kim, Gee Hong]; Lee, J[Lee, Jaejong]; Choi, KB[Choi, Kee Bong]

Current Applied Physics, 10(6), 1436-1441

50
2014

Jeong, H.J.[Jeong, Hyeok Jae]; Lim, N.S.[Lim, Nam Suk]; Lee, B.H.[Lee, Bong Ho]; Park, C.G.[Park, Chang Yung]; Lee, S.[Lee, Sung Hak]; Kang, S.-H.[Kang, Seong Hoon]; Lee, H.W.[Lee, Ho Won]; Kim, H.S.[Kim, Hyoung Seop]

Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 45(13), 6008-6015

74
2014

Palai, AK[Palai, Akshaya Kumar]; Kim, S[Kim, Sangwook]; Shim, H[Shim, Hyunseok]; Cho, S[Cho, Sungwoo]; Kumar, A[Kumar, Amit]; Kwon, J[Kwon, Jaehyuk]; Park, SU[Park, Seung-Un]; Pyo, S[Pyo, Seungmoon]

RSC Advances, 4(78), 41476-41482

65
2013

Yeo, S[Yeo, Seungmin]; Choi, SH[Choi, Sang-Hyeok]; Park, JY[Park, Ji-Yoon]; Kim, SH[Kim, Soo-Hyun]; Cheon, T[Cheon, Taehoon]; Lim, BY[Lim, Byoung-Yong]; Kim, S[Kim, Sunjung]

Thin Solid Films, 546, 2-8

97
1 2

BROWSE