1. Journal Articles 5

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

Moon, J[Moon, Joonoh]; Park, SJ[Park, Seong-Jun]; Jang, JH[Jang, Jae Hoon]; Lee, TH[Lee, Tae-Ho]; Lee, CH[Lee, Chang-Hoon]; Hong, HU[Hong, Hyun-Uk]; Suh, DW[Suh, Dong-Woo]; Kim, SH[Kim, Seong Hoon]; Han, HN[Han, Heung Nam]; Lee, BH[Lee, Bong Ho]

Scripta Materialia, 127, 97-101

601
2016

Kim, CW[Kim, C. W.]; Kwon, SI[Kwon, S. I.]; Lee, BH[Lee, B. H.]; Moon, JO[Moon, J. O.]; Park, SJ[Park, S. J.]; Lee, JH[Lee, J. H.]; Hong, HU[Hong, H. U.]

Materials Science and Engineering a: Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 673, 108-113

414
2015

Lee, GG[Lee, G. -G.]; Jin, HH[Jin, H. -H.]; Chang, K[Chang, K.]; Lee, BH[Lee, B. H.]; Kwon, J[Kwon, J.]

Archives of Metallurgy and Materials, 60(2), 1179-1184

311
2014

Jeong, Hyeok Jae; Lim, Nam Suk; Lee, Bong Ho; Park, Chang Yung; Lee, Sung Hak; Kang, Seong Hoon; Lee, Ho Won; Kim, Hyoung Seop

Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 45(13), 6008-6015

344
2017

Jung, Min-Seung; Im, Mi-Young; Lee, Bong Ho; Kim, Namkyu; Lee, Ki-Suk; Hong, Jung-Il

Nanoscale, 9(37), 14023-14030

553
1

BROWSE