1. Journal Articles 11

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2021

Lee, Davin; Seo, Jinsoo; Jeong, Hae Chan; Lee, Hyosang; Lee, Sung Bae

Frontiers in Molecular Neuroscience, 14

84
2021

Hwang, Sun-Nyoung; Lee, Jae Seung; Seo, Ga In; Lee, Hyosang

Cells, 10(2), 296

176
2020

Kim, Hyewon; Kim, Yuwon; Myung, Woojae; Fava, Maurizio; Mischoulon, David; Lee, Unjoo; Lee, Hyosang; Na, Eun Jin; Choi, Kwan Woo; Shin, Myung-Hee; Jeon, Hong Jin

Sleep, 43(3)

587
2019

Kim, Kwon-Woo; Kim, Keetae; Lee, Hyosang; Suh, Byung-Chang

International Journal of Molecular Sciences, 20(18)

609
2019

Lee, Jae Seung; Kweon, Hae Jin; Lee, Hyosang; Suh, Byung-Chang

Journal of General Physiology, 151(7), 944-953

655
2019

Park, Ingyu; Lee, Kyeongho; Bishayee, Kausik; Jeon, Hong Jin; Lee, Hyosang; Lee, Unjoo

Experimental Neurobiology, 28(1), 54-61

713
2018

Chung, Chang Geon; Lee, Hyosang; Lee, Sung Bae

Cellular and Molecular Life Sciences, 75(17), 3159-3180

746
2017

Hashikawa, K.; Hashikawa, Y.; Tremblay, R.; Zhang, J.; Feng, J.E.; Sabol, A.; Piper, W.T.; Lee, Hyo Sang; Rudy, B.; Lin, D.

Nature Neuroscience, 20(11), 1580-1590

1151
2017

Kim, Hak-Yeong; Seo, Kain; Jeon, Hong-Jin; Lee, Un-Joo; Lee, Hyosang

Molecules and Cells, 40(8), 523-532

1184
2016

Lee, Jae Seung; Han, Jasmin Sanghyun; Lee, Kyeongho; Bang, Juwon; Lee, Hyosang

BMB Reports, 49(9), 474-487

1500
2016

Bang, Ju Won; Kim, Hak Yeong; Lee, Hyosang

Experimental Neurobiology, 25(5), 205-221

1101
1

BROWSE